Den 28 februari presenterar Chalmers blivande sjökaptener sina examensarbeten. Nyfikna är välkomna att delta under presentationerna som handlar om en hel rad viktiga ämnen för framtidens sjöfart. Bland annat presenterar studenterna arbeten som handlar om riskbedömning, navigationssystem och miljö. Se länk för presentationsschema:

Presentationsschema examensarbeten sjökaptensprogrammet vt18