CEFMS

Svenskt Marinteknisk Forum och Transportstyrelsen diskuterade utmaningar och tekniska möjligheter tillsammans med redarrepresentanter och teknikleverantörer under en workshop den 12:e februari på Emerson Process Management i Göteborg. Donsötank, Transatlantic, WalleniusWilhelmsen, Stena, Emerson, Consilium, Norsk Analyse, Vimex, ABB och Transas deltog.

Det finns olika tekniker för online monitoring via AIS, från CEMS – Continuous Emission Monitoring Systems  till CFMS – Continuous Fuel Monitoring Systems med kapacitet att definiera fartygsbränslet genom ex densitet, viskositet och temperatur.
Den stora frågan är hur efterlevnaden kommer att påverka konkurrensförutsättningarna från och med 1 januari 2015. Utmaningen ligger i införandet av kontrollsystem som helt avlägsnar incitamentet att använda en otillåten svavelhalt i bränslet. Genom att tex kontinuerligt via AIS rapportera bränsleindikatorer på MGO eller HFO, är det möjligt för myndigheter i respektive land att samarbeta kring överträdelser. Port State Control och flygövervakning för att kontrollera efterlevnad är andra metoder som diskuteras.

Presentationer från Workshopen kommer inom kort.

För mer information kontakta Patric.Grund@smtf.se

Presentationerna från workshopen: ABB Consilium Emerson Norsk Analyse_Vimex SECA Workshop WWL