Som en uppföljning av förstudien ”Kompetensförsörjning inom den marina och Maritima näringen planerar SMTF ett seminarium under Almedalen 2019. Målet är att fokusera på ett av förstudiens föreslagna uppföljningsområden, nämligen näringslivsdrivna kompetenscentra. Som en del av det förberedande arbetet, genomförde SMTF en workshop på ämnet tillsammans med representanter från Alfa Laval, Swedeship Marine, Marinaläroverket i Danderyd, YH utbildningen Marine Serviceingenjör IUC Syd och Västra Götalandsregionen.

Workshopen var mycket givande och det är tydligt att näringen ser möjligheter till ett bra utbyte med flera branscher samt att näringslivsdrivna kompetenscentra skulle kunna utgöra ett bra forum för utbildningar, både för att stötta och få stöttning från branschen.