GO LNG

Projektet Go LNG syftar till att stödja ökad tillgänglighet och användning av LNG/LBG (flytande naturgas/biogas) som alternativt bränsle. Aktiviteterna inom projektet bygger på EU:s strategi för alternativa bränslen och direktivet om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa drivmedel. I detta samverkansprojekt med stöd från EU Interreg BSR, är SMTF/RISE en av ca 20 partnerorganisationer från Östersjöregionen inklusive Norge. Fokus ligger på den maritima sektorn, men även andra användningsområden studeras. SMTF kommer medverka till att bl a etablera ett regionalt affärsklustersamarbete för LNG-aktörer i regionen, vilket förhoppningsvis kan leda till nya affärsmöjligheter och utvecklingsprojekt för svenska teknikföretag. Projektet pågår till våren 2019.

Läs mer på www.golng.eu