Om oss

Sedan 2007 har SMTF verkat för att främja svensk marinteknik både nationellt och internationellt.

Bakgrund

Svenskt Marintekniskt Forum (SMTF) grundades 2007 som ett svar på behovet av en marinteknisk samlingsplats. Sedan dess har vi verkat för att stärka svenska företag och genera sysselsättning i den marina/maritima branschen.

Sedan 2017 är SMTF en del av det svenska forskningsinstitutet RISE (Research Institutes of Sweden).

Vision

Att vara det självklara navet för grön marinteknisk utveckling för en bättre värld.

Vad vi gör

SMTF är en nätverksorganisation för den svenska marintekniska näringen med alla dess inriktningar såsom fritidsbåtssektor, offshore och sjöfart. SMTF skapar värde för näringen genom ett aktivt arbete med att stödja och synliggöra branschen. SMTF engagerar och guidar industrin i innovations-, utvecklings, kompetens- och affärsprojekt.

Styrgrupp

Styrgruppen har det övergripande ansvaret för SMTFs utveckling och värnar om att verksamheten alltid har fokus på medlemmarnas intressen.

SMTFs valberedning

Anders Höfnell, Lloyds Register

Peter Hartzell, Ordf.
Swede Ship Sublift AB
Thobias Ernfridsson,
Consilium Marine & Safety AB
Jessica Hjerpe Olausson,
Västra Götalandsregionen
Jan-Erik Lindström,
Nimbus Boats
Anders Larsson,
Öresund Dry Docks

Mattias Patriksson,
SeaIT AB

  • Susann Milenkovski,
   Region Skåne
   Roger Berg,
   SAAB Kockums
   Thomas Roos,
   Independent senior advisor
   Mikael Hägg,
   RISE
   Karin Stenlund,
   Fyrbodals kommunalförbund

  Operativ grupp

  Fredrik von Elern

  Verksamhetsansvarig

  fredrik.vonelern@ri.se

  010 – 516 62 62
  072 – 450 62 62
  Göteborg

  Erik Johansson

  Project Controller

  erik.johansson@ri.se

  010 – 516 62 78
  072 – 737 62 78
  Göteborg

  Peter Sjögren

  Senior forskare

  Ulrika Ek

  Kommunikatör

  ulrika.ek@ri.se

  010 516 59 68
  Göteborg

   

  Liselotte Melkersson

  Program Coordinator

  liselotte.melkersson@ri.se

  010 516 55 32
  072 450 55 32
  Göteborg

  Henrik Klintenberg

  Projektledare

  henrik.klintenberg@ri.se

  010 – 516 56 88
  072 – 450 56 88
  Göteborg