Guidande. Värdeskapande. Olika.

SMTF är den marintekniska pusselbiten i den mosaik av delar som utgör det svenska maritima klustret. Vi är ett affärsnära nätverk med över 100 medlemsföretag och universitet kopplade till marintekniska verksamheter över hela Sverige. Organisationen har funnits sedan 2007 och den 1 september 2017 blev vi en del av Sveriges största forskningsinstitut RISE, Research Institutes of Sweden under sektionen Maritime Research.

Vårt övergripande syfte är att stärka företagen och genera sysselsättning. Visionen är att vara det självklara navet för grön marinteknisk utveckling för en bättre värld.
SMTF är ett språkrör för underleverantörer till sjöfarten. Vi skapar värde för våra medlemmar genom att bidra med kompetensutveckling på teman enligt medlemmars efterfrågan, guida företag i deras affärs- och innovationsutveckling, engagerar dem i projekt och sprider kunskap om den marintekniska expertis vi har i Sverige idag. Vår medlemsportfölj är lika diversifierad som den bransch vi jobbar i och vi strävar efter att bredda den ytterligare – alltid med fokus på det maritima och det hållbara.

Nätverk

SMTF bygger, driver och underhåller nätverk mellan företag, organisationer och myndigheter. Nätverken sammankopplar dessa aktörer med varandra så att intressanta möten uppkommer som kan generera nya affärer, utvecklingsprojekt och andra samarbeten. Nätverk är en bra utgångspunkt för framtida erfarenhetsplattformar och testbeds och ett effektivt sätt att lyfta fram innovations- och affärsområden under utveckling.

Medarbetare

Andreas Bach

Senior Projektledare

andreas.bach@smtf.se

010 – 516 54 11
070 – 559 54 11
Lund

Fredrik von Elern

Verksamhetsansvarig

fredrik.von.elern@smtf.se 

010 – 516 62 62
072 – 450 62 62
Göteborg

Liselotte SMTF

Liselotte Melkersson

Program Coordinator

liselotte.melkersson@ri.se

010 – 516 55 32
072 – 450 55 32
Göteborg

Erik Johansson

Project Controller

erik.johansson@smtf.se

010 – 516 62 78
072 – 737 62 78
Göteborg

Henrik Klintenberg

Projektledare

henrik.klintenberg@smtf.se

010 – 516 56 88
072 – 450 56 88
Göteborg

Eva Errestad

Processledare

eva.errestad@smtf.se

010 – 516 61 28
072 – 450 61 28
Lund

Styrgrupp

SMTF:s styrgrupp brinner för en konkurrenskraftig marinteknisk industri och styr organisationen mot det övergripande målet om att generera sysselsättning inom branschen. Styrgruppen har det övergripande ansvaret för SMTF:s utveckling och värnar om att verksamheten alltid har fokus på medlemmarnas intressen. SMTF:s valberedning representeras av Peter Hartzell, Swede Ship Marine och Anders Höfnell, Lloyds Register samt Stefan Mattsson, Mattsongruppen i Uddevalla.

Peter Hartzell, Ordf.
Swede Ship Marine AB
Thobias Ernfridsson,
Consilium Marine & Safety AB

Jessica Hjerpe Olausson,
Västra Götalandsregionen
Kristian Berg,
Scanunit AB

Jan-Erik Lindström,
Nimbus Boats

Tommy Hertzberg,
Research Institutes of Sweden (RISE)
Karin Stenlund,
Fyrbodals kommunalförbund
Mattias Patriksson,
SeaIT AB

 

Susann Milenkovski,
Region Skåne

Roger Berg,
SAAB Kockums
Thomas Roos,
Callenberg Technology Group
Anders Larsson,
Öresund DryDocks

Kontakta oss

Gibraltargatan 35, 412 79 Göteborg   
Scheelevägen 27, IDEON Science Park, 223 70 Lund

info@smtf.se

Svenskt Marintekniskt Forum c/o RISE
Gibraltargatan 35
412 79 Göteborg
Postadress: Box 24036, 400 22 Göteborg