Om oss

Sedan 2007 har SMTF verkat för att främja svensk marinteknik både nationellt och internationellt.

Bakgrund

Svenskt Marintekniskt Forum (SMTF) grundades 2007 som ett svar på behovet av en marinteknisk samlingsplats. Sedan dess har vi verkat för att stärka svenska företag och genera sysselsättning i den marina/maritima branschen.

Sedan 2017 är SMTF en del av det svenska forskningsinstitutet RISE (Research Institutes of Sweden).

Vision

Att vara det självklara navet för grön marinteknisk utveckling för en bättre värld.

Vad vi gör

SMTF är en nätverksorganisation för den svenska marintekniska näringen med alla dess inriktningar såsom fritidsbåtssektor, offshore och sjöfart. SMTF skapar värde för näringen genom ett aktivt arbete med att stödja och synliggöra branschen. SMTF engagerar och guidar industrin i innovations-, utvecklings, kompetens- och affärsprojekt.

Styrgrupp

Styrgruppen har det övergripande ansvaret för SMTFs utveckling och värnar om att verksamheten alltid har fokus på medlemmarnas intressen.

SMTFs valberedning

Anders Höfnell, Lloyds Register

 • Peter Hartzell, Ordf.
  Swede Ship Sublift AB
  Thobias Ernfridsson,
  Consilium Marine & Safety AB
  Jessica Hjerpe Olausson,
  Västra Götalandsregionen
  Jan-Erik Lindström,
  Nimbus Boats
  Anders Larsson,
  Öresund DryDocks                                        Mattias Patriksson,
  SeaIT AB
 • Susann Milenkovski,
  Region Skåne
  Roger Berg,
  SAAB Kockums
  Thomas Roos,
  Independent senior advisor
  Mikael Hägg,
  RISE
  Karin Stenlund,
  Fyrbodals kommunalförbund

Operativ grupp

Fredrik von Elern

Verksamhetsansvarig

fredrik.vonelern@ri.se

010 – 516 62 62
072 – 450 62 62
Göteborg

Andreas Bach

Verksamhetsansvarig - Region Skåne

andreas.bach@ri.se

010 – 516 54 11
070 – 559 54 11
Lund

Peter Sjögren

Senior forskare

Ulrika Ek

Kommunikatör

ulrika.ek@ri.se

010 516 59 68
Göteborg

 

Liselotte Melkersson

Program Coordinator

liselotte.melkersson@ri.se

010 516 55 32
072 450 55 32
Göteborg

Henrik Klintenberg

Projektledare

henrik.klintenberg@ri.se

010 – 516 56 88
072 – 450 56 88
Göteborg

Erik Johansson

Project Controller

erik.johansson@ri.se

010 – 516 62 78
072 – 737 62 78
Göteborg