Projekt

Avslutade projekt

Hållbarhetsdriven näringsutveckling – Projektet syftade till att ta reda på hur duktiga svenska företag är när det gäller att omsätta hållbarhetskrav till affärer. Läs mer

SUMMETH – Projektet tog bl. a fram en roadmap för metanolkonvertering av en vägfärja och en behovsanalys för transport och distribution av biometanol. Läs mer

MUB -Tillsammans med partners skulle vi ge förutsättningar för mindre företag i de maritima näringarna i Bohuslän att utvecklas.

UFoH – Utveckling av fogningsmetoder för kombination av olika material till hybridlösningar och lättviktsinnovationer.

MARKIS – Samarbete mellan svenska, norska och danska aktörer med uppgift att minska utsläpp från sjöfarten.

Effektivare komposittillverkning hos SMFs – Syftade att med stöd av partners redogöra för de tekniska, ekonomiska och miljömässiga vinsterna med P4-teknik (Aplicator).

CNSS-IDI – Huvuduppgiften var att utbilda omvärlden och därmed den maritima industrin att bättre hantera utsläpp och dela med sig av kunskapen från CNSS.

REMCAP – EU-projekt som syftade till att analysera och utveckla kluster med marina och maritima aktiviteter inom conceptet ‘Blue Growth’.

NÖKS – Förprojektet hade som mål att identifiera möjligheterna för industrin och att skapa förutsättningar till ett huvudprojekt för utvecklad närsjöfart.

NOVi-Maritim – En gemensam skandinavisk insats för att öka inflytandet i införandet av den innovativa och miljövänliga agendan i EU och IMO.

CNSS – Involverade partners runt Nordsjön och syftade till förbättrad miljö och hälsa genom att lyfta fram lösningar för reducering av luftemissioner vid hamn och till sjöss.

All Aboard – Projektet syftade till att öka antalet kvinnor på sjön och samtidigt bredda kundunderlaget för fritidsbåtar.