SARGASSO

En öppen maritim innovationsplattform.

SARGASSO

SARGASSO är en öppen maritim innovations- och samarbetsplattform som kopplar ihop din utmaning eller idé med rätt person för att hitta lösningar, partnerskap eller skapa affärer.

SMTF med sitt breda nätverk kopplar genom nätverket ihop med ytterligare kluster via våra finansiärer och samarbetspartners vilket innebär fler möjligheter för dig. SARGASSO har kopplingar till flera olika industrisektorer, från IT, jordbruk och industriell produktion till förpackningsområdet och nya material.

Har du en pitch för plattformen? SMTF:s medlemmar får alltid ta del av aktuella utlysningar först och vi sprider gärna utlysningar åt dig inom ramen för SARGASSO. Du avgör nivån av transparens och vi sänder informationen vidare till rätt målgrupp.

SARGASSO välkomnar alla intressenter, vi tror på breda samarbeten som gärna korsar flera branscher.