Integritetspolicy

Välkommen till SMTF.se!

SMTF är den marintekniska pusselbiten i den mosaik av delar som utgör det svenska maritima klustret. Vi är ett affärsnära nätverk med över 100 medlemsföretag och universitet kopplade till marintekniska verksamheter över hela Sverige. Organisationen har funnits sedan 2007 och den 1 september 2017 blev vi en del av Sveriges största forskningsinstitut RISE, Research Institutes of Sweden under sektionen Maritime Research.

SMTF hanteras operativt av dess värdorganisation RISE.

Adress:
Brinellgatan 4, 504 62 Borås
Sverige

För frågor gällande datahantering hänvisar vi till vår webbmaster Alexander Hertzberg, för övriga frågor se kontaktsidan.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Kontaktformulär

Alla våra digitala formulär är kopplade till RISE och dess utvalda mailverktyg Bizwizard, detta görs som en säkerhetsåtgärd för att garantera att all data som lämnas via formulär hamnar i rätt händer och alltid kan överblickas av ansvarig IT-avdelning. Den data som vi samlar in och hanterar genom kontaktformulär är endast kontaktinformation, undantag görs för eventuella preferenser rörande matallergier eller intresseområden som kan vara viktigt för oss att veta inför evenemang där du anmält ditt deltagande.

Ett ytterligare undantag som inträffar ibland är att finansiärer som t.ex. Västra Götalandsregionen begär viss information om våra kontaktpersoner, vilket vi då är tvungna att tillgodose för att uppfylla finansiärens krav.

Cookie-filer

En cookie/kaka, är en textbaserad datafil som en webbplats kan begära att få spara i webbplatsbesökarens dator. Cookies används ofta för att ge besökaren tillgång till olika funktioner eller tjänster på webbplatsen.

SMTF använder endast cookies för att samla in webbstatistik vilket görs med hjälp av Googles analysverktyg Analytics. Informationen som vi samlar in och statistiskt sammanställer behövs för att vi ska förstå hur våra hemsidor används, vilket hjälper oss att utveckla och förbättra upplevelsen för dig som användare. Då vi inte begär inloggning kan den data som vi samlar in inte kopplas till dig som person. Ingen personlig information, som e-post eller namn, sparas om besökaren av vår hemsida utan endast via eventuella formulär som frivilligt fylls i.

Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan du också begära att tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om cookies på sin webbplats, www.pts.se.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan ibland innehålla inbäddat innehåll i form av videoklipp. Viktigt att känna till är att inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen. Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

SMTF och RISE tar inget ansvar för den data som eventuellt lämnas ut genom användning av inbäddat innehåll från t.ex. Youtube.

Analys

Vilka vi delar dina data med

SMTF delar aldrig data med tredjepart utöver internetleverantör samt Lundalogik (ansvarig för det CRM vi använder för utskick och formulär) för att säkerställa högsta möjliga skydd mot obehöriga aktörer.

Hur länge vi behåller era uppgifter

I Google Analytics sparar vi besöksstatistik i intervaller av 14 månader. Efter denna period raderas all din data (cookies).

Data i kontaktformulär lagras tills du begär att vi tar bort denna. Detta beror helt enkelt på att vi fortsatt ska kunna kontakta dig samt att vissa projekt kan kräva viss statistisk uppföljning, något som kräver att vi sparar statistik som t.ex. antal anmälda deltagare för våra evenemang.

Vilka rättigheter du har över din data

Den persondata som vi samlar in om dig har du som privatperson alltid rätt att:

  • Veta exakt hur vi använder och varför
  • Ta del av i digitalt format
  • Ändra
  • Begära att vi tar bort

Eftersom att vår cookie-insamling inte går att spåra till dig som privatperson finns ingen data för dig att hämta från oss utan vi rekommenderar att du stänger av cookies om du inte vill lämna några sådana. Istället är det våra kontaktformulär som kräver din kontaktinformation. Vid utelämnande av kontaktuppgifter har du alltid rätten på din sida i enlighet med de fyra punkterna listade ovan.

Vart vi skickar dina uppgifter

SMTF kan komma att lämna ut dina personuppgifter till samarbetspartners som vi använder för att administrera och skicka ut nyhetsbrev (under förutsättning att du godkänt att du vill ta emot utskick). I övrigt skickas endast anonym data i form av cookies till Google, detta i samband med användandet av deras analysverktyg.

Utöver ovanstående undantag skickar vi aldrig ut någon uppgift från dig om det inte handlar om att att tillmötesgå tillämplig lag, juridisk process eller tvingande begäran av myndighet.

Din kontaktinformation

Hur vi skyddar din information

Vi använder oss av RISE interna servrar för ökat skydd och kontroll samt har SSL-certifikat för krypterad data. Dessutom är all hantering av personuppgifter (som i detta fall endast rör sig om kontaktuppgifter) kopplat till ett fåtal användare med access till denna data.

Vilka procedurer vi har för dataläckor

Alla eventuella dataläckor rapporteras omgående till RISE dataskyddsombud.

För övriga frågor om vår insamling av data, begäran att bli raderad från våra system eller ändra någonting bland din data som vi redan har insamlad, skicka ett mail till alexander.hertzberg@ri.se.