Mäss-enkät

Som ett svar på det stora intresset kring våra arrangemang kring mässor, har vi tagit fram en enkät som vi gärna vill ha svar på senast 21 januari.

Find Me

En förstudie har inletts i projektet Find Me som med hjälp av ID-märkning ska minska antalet spökfiskande redskap.

NeSSIE växlar upp

NeSSIE avslutade i december sin andra utlysning. Härnäst väntar en intensiv period som ska klargöra framtiden för de berörda projekt som tagits fram.