Nyheter

Här hittar du samtliga nyheter från SMTF.

SMTF möter… den 14 okt med Johan Ljungbeck, Kockumation Group

I webbinariet onsdagen 14 oktober kl 09:00-09:30 berättar Johan Ljungbeck, Kockumation Group på temat kring optimerad tankspolning och att undvika confied space entries (CSE), vilka årligen leder till flertalet dödsfall. Kort om Johan Ljungbeck: Johan Ljungbeck is the...

SMTF möter… den 30 sept med Mattias Larsson från Maranics

I  webbinariet onsdagen den 30 sept kl 9:00-9:30  berättar Mattias Larsson från Maranics om hur Application Program Interface (API) kan användas inom den maritima näringen. API används idag för datakommunikation mellan de olika system som används i vardagen, så som...

“SMTF möter…” den 16 sept med Johannes Hüffmeier från RISE

Energieffektiv drift av fartyg är en väsentlig del i arbetet med att minska sjöfartens miljöpåverkan. I detta webbinarium hör du forskaren Johannes Huffmeier från RISE (Research Institutes of Sweden) berätta om aktuella forskningsprojekt. "SMTF möter..." anordnas som...

RISE har skrivit under en avsiktsförklaring med WMU

Nyligen undertecknade RISE (Research Institutes of Sweden) en avsiktsförklaring med WMU (World Maritime University) om att samarbete inom det maritima forskningsområdet. Fokusområdena är fossilfrihet, jämställdhet, digitalisering och automatisering. Exempel på...

Håll dig uppdaterad!