Nyheter

Här hittar du samtliga nyheter från SMTF.

Skåne – Blekinge – ansök om utökad budget

Skåne - Blekinge öppnar för ansökningar om stöd. Du som driver projekt inom insatsområde 2, små och medelstora företag, kan söka stöd för ökad budget och förlängd projekttid.Läs mer

Uppdrag Marinteknik – del 6

Uppdrag Marinteknik är en intervjuserie där du möter SMTF:s medlemsföretag, styrgrupp och operativa grupp med fokus på omvärldsbevakning och informationsspridning. I den sjätte delen möter du Mattias Patriksson från Sea IT. Hej Mattias! Vem är du? – Jag är 45 år och...

Sök medel för insatser i bredbandsinfrastruktur

Är du en aktör som arbetar med bredband? Nu finns möjligheten att söka EU-medel för investeringar i bredbandsinfrastruktur. Insatserna gäller området Norra Mellansverige (Dalarna, Värmland och Gävleborgs län) och insatserna ska bidra till att öka antalet små och...

Stöd för företag i Övre Norrland

Nu får ni som redan beviljats stöd i EU-programmet i Övre Norrland möjlighet att utöka er verksamhet och budget. Insatserna ska stötta företag i Norrbotten och Västerbotten som drabbats av negativa effekter till följd av covid-19.Läs mer

Utveckla Västsveriges konkurrenskraft

Det regionala strukturfondsprogrammet Västsverige utlyser stöd. För att få stöd ska din insats skapa samverkan inom forskning och innovation, stärka små och medelstora företags konkurrenskraft eller bidra till övergången för en mer koldioxidsnål ekonomi.Läs...

Håll dig uppdaterad!