Maritime-insight är experter på marknadsprognoser för sjöfart och varvsindustri och hade för årets Executive meeting samlat ihop en spännande grupp föreläsare. 

Den 18 januari deltog SMTF på Maritime-insights executive meeting som hölls på världskulturmuseet i Göteborg. En dag som bjöd på inspiration, nya insikter och en mängd spännande möten med aktörer inom den maritima branschen. Dagen modererades av Edwin Lampert från Riviera Maritime Media.

Först ut var Lena Sellgren, chefsekonom på Busniess Sweden, som pratade om den rådande osäkerheten i den globala tillväxten där indien visar på god tillväxt medan Europa halkar efter.

Agathe Rialland från SINTEF Ocean lyfte deras nya forskning som indikerar att en klok användning av förnybara energikällor väsentligt kan bidra till förmågan att nå Net Zero inom de närmaste decennierna.

Dr. Mariniki Psifia, forskningschef på Latsco Marine Management Inc. och Arne Lohmann Rasmusse, chefsanalytiker på Global Risk Management, pratade om olika faktorer som kommer påverka oljetransportmarknaden kommande år, exempelvis Rysslands invasion av Ukraina och EU ETS.

Jan Hoffmann, chef Trade Logistics Branch och Torbjörn Rydberg, VD Marine Benchmark berättade om hur pandemin påverkat hamnprestanda och motståndskraften i försörjningskedjan. Hamnstockning på grund av olika faktorer var något man adresserade särskilt.

På eftermiddagen fick vi lyssna till en rad företag och först ut var Rebecka Bryman, VP Logistics Purchasing, Volvo Group som belyste hur kraven ständigt ökar på transportleverantörerna när det gäller prestanda, hållbarhet, tillförlitlighet och effektivitet samtidigt som man vill se kostnadseffektivitet. Därefter fick vi lyssna till Erik Thun, VD på Thun Group, som gjorde en presentation av sina fartyg och hur de jobbar med hållbara lösningar. Morten Stanger, VP Marine Transportation, Kongsberg Maritime, berättade om vilka lösningar som efterfrågas mest idag och varför det ser ut på detta vis.

Christopher Pålsson, VD för Maritime-insight höll tillsammans med sin kollega Niklas Bengtsson en presentation om världsflottans utveckling. Fokus låg på hur den nuvarande flottan kommer att matcha framtidens växande behov och vilka konsekvenser detta kan leda till.

Sist fick vi lyssna till Carl-Johan Hagman, CEO på NYK Group Europe Ltd, ett av de största rederierna i världen. Carl-Johan pratade bland annat om hur man kan navigera i de strategiska utmaningarna och fatta rätt affärsmässiga beslut för att möta framtid och efterfrågan.

Dagen avslutades med en trevlig middag och mycket mingel på Royal Bachelors Club. SMTF vill ge ett stort tack till Maritime-insight för en mycket väl arrangerad dag och kväll och vi ser fram emot nästa träff.