Facts and Figures rapport klar

Facts and Figures rapport klar

Under 2019 genomförde SMTF en inledande samlad kartläggning av den marintekniska industrin i Sverige. Syftet var att identifiera aktörerna inom branschen och tydligare kunna visa på branschens storlek, struktur och betydelse för svenskt näringsliv. Rapporten som...
Uppdrag Marinteknik

Uppdrag Marinteknik

Uppdrag Marinteknik är en ny intervjuserie där du möter SMTFs medlemsföretag, styrgrupp och operativa grupp med fokus på omvärldsbevakning och informationsspridning. I den första delen möter du Fredrik von Elern, verksamhetsansvarig SMTF. Hej Fredrik! Vad har du på...
Ett båtliv i förändring

Ett båtliv i förändring

Den 5 februari arrangerar SMTF tillsammans med referensgruppen Ett Hållbart Båtliv inom Västsvenska maritima klustret ett frukostseminarium på Båtmässan i Göteborg mellan klockan 08:00 – 11:45. På programmet: Förändring Hållbart båtliv Sweboats projekt...
Nytt datum för frukostmöte hos Emerson

Nytt datum för frukostmöte hos Emerson

Följ med oss när vi besöker vår medlem Emerson i Mölnlycke! Förutom en företagspresentation får vi en mer detaljerad bild av deras produkter för nivåmätning i tankar med hjälp av radar samt en rundvandring i fabriken. Emerson marknadsför marina lösningar för att i de...
Hållbar multifunktionsbåt i skärgårdsmiljö

Hållbar multifunktionsbåt i skärgårdsmiljö

Inom ramen för CELESTE-programmet, har SMTF i samarbete med Göteborgs Universitet och RISE jobbat med en konceptstudie avseende en Hållbar multifunktionsbåt för transporter och arbete i skärgårdsmiljö. Arbetet som pågick under hösten har tidigare beskrivits på vår...
Svensk paviljong på SMM 2020

Svensk paviljong på SMM 2020

SMTF planerar som vanligt för en svensk paviljong under nästa års SMM som arrangeras 8-11 september i Hamburg. Vill du och ditt företag delta med en monter är det hög tid att anmäla ditt intresse idag då platserna börjar ta slut. Läs mer om vår svenska paviljong...