Pilotprojekt för ökad kompetensförsörjning

Pilotprojekt för ökad kompetensförsörjning

Under Almedalsveckan höll SMTF ett seminarium om ett Näringslivsdrivet kompetenscentra med paneldeltagare från Swedeship Marine, Marinkraft och Marina Läroverket. I samband med seminariet lovade SMTF att påbörja och driva ett pilotprojekt under sex månader, där en...
Så ska vi lösa kompetensbristen

Så ska vi lösa kompetensbristen

Förra året, på Almedalen 2018 lanserade SMTF vår strategiska satsning för att stötta våra medlemsföretag med deras kompetensförsörjningsfrågor. I år presenterade vi den förstudie vi gjort sedan dess ”Kompetensförsörjning inom den marina och maritima näringen” med...
Industridelegationsresa till Sydkorea

Industridelegationsresa till Sydkorea

Den 13-14:e november kommer SMTF medverka i en marinteknisk industridelegation, som reser till Busan i Sydkorea. Delegationsresan arrangeras av Business Sweden. SMTF har bjudits in av Business Sweden för att presentera nätverket och framför allt de företag som jobbar...
Hur är det att jobba inom sjöfart?

Hur är det att jobba inom sjöfart?

Sjöfartsbranschen skriker efter nya medarbetare och kompetens. Men vad innebär det egentligen att arbeta inom sjöfarten? Den 24 juni anländer isbrytaren Atle och en sjöfartskonvoj till Göteborg för att uppmärksamma branschens behov och möjligheter något som SMTF också...
Digitalisering och Standardisering

Digitalisering och Standardisering

Den 16 maj genomfördes en workshop som en del av CELESTE, SMTFs program som syftar till att stärka den svenska marintekniska näringen genom samarbeten mot visionen av det mindre, nollemitterande, smarta, multifunktionella fartyget kapabelt att hantera kallt klimat....
SMTF en del av Maritima Mötesplatsen 2019

SMTF en del av Maritima Mötesplatsen 2019

I samband med Almedalsveckan i Visby arrangeras den Maritima Mötesplatsen. Det blir tre dagar (1-3 juli) av nätverkande, mingel och intressanta seminarier som utgår ifrån tre olika teman: 1 juli:  Miljö och hållbarhet 2 juli:  Samhällsbyggnad och infrastruktur 3...