SMTF Nyhetsbrev, december 2022

I nyhetsbrevet för december gör SMTFs verksamhetsansvarig, Fredrik von Elern en summering av det gågna året och meddelar sin avgång som verksamhetsansvarig för SMTF. I månadens artikel “Uppdrag Marinteknik” möter vi Mikael Lind som är adj. professor, Chalmers, och...

Uppdrag Marinteknik, Del 28 – Energieffektiva transporter, RISE

Mikael Lind, adjungerad professor i Maritim Informatik, RISE:   ”Hamnen är en viktig kugge i maskineriet för mer energieffektiva transporter” Varje dag transporteras stora mängder gods i världen, vilket ger upphov till betydande utsläpp som påverkar miljön...