Uppdrag Marinteknik, Del 25 – IVL & Sjöfartsverket om buller

Torbjörn Johansson, IVL och Sara Sköld, Sjöfartsverket: ”Vi måste börja ta ansvar för vårt undervattensbuller då det påverkar havslivet” Fartygsgenererat undervattensbuller har seglat upp som en aktuell miljöfråga då det kan påverka djurlivet i haven negativt. Men...