RISE har skrivit under en avsiktsförklaring med WMU

Nyligen undertecknade RISE (Research Institutes of Sweden) en avsiktsförklaring med WMU (World Maritime University) om att samarbete inom det maritima forskningsområdet. Fokusområdena är fossilfrihet, jämställdhet, digitalisering och automatisering. Exempel på...