SMTF Nyhetsbrev, november 2021

I nyhetsbrevet för november berättr SMTFs verksamhetsansvarig, Fredrik von Elern, om SMTFs inriktingar och satsningar inför framtiden på Grön omställning och Digitalisering. Vi möter också Andreas Bach i vår artikelserie “Uppdrag Marinteknik”. Andreas är senior...

SMTF Nyhetsbrev, oktober 2021

I nyhetsbrevet för oktober berättr SMTFs verksamhetsansvarig, Fredrik von Elern, om viktien av att utveklingsprojekt kommer från industirn för bättst effekt. Vi möter också Christian Finnsgård i vår artikelserie “Uppdrag Marinteknik”. Christian är forskningschef på...

SMTF Nyhetsbrev, september 2021

I nyhetsbrevet för september berättr SMTFs verksamhetsansvarig, Fredrik von Elern, om höstens nya projekt “Find Me” och “Slient”Sea”. Vi möter också David Wolff  i vår artikelserie “Uppdrag Marinteknik”. David är affärsutvecklare på...

SMTF Nyhetsbrev, juni 2021

I nyhetsbrevet för juni pratar SMTFs verksamhetsansvarig, Fredrik von Elern, om fossilfri framdrift. Han berättar även att SMTFs i samverkan med Chalmers har ansökt om anslag hos Trafikverket för ett nytt projekt som undersöker hindren hos brukarna när det kommer till...

SMTF Nyhetsbrev, maj 2021

I nyhetsbrevet för april startar SMTFs verksamhetsansvarig, Fredrik von Elern, med att i dessa kommande studenttider lyfta framtida kompetensförsörjningen till den marintekniska näringen. Han berättar även att SMTFs poddar åter är på gång. Hanna Hvarfvén, Control...

SMTF Nyhetsbrev, april 2021

I nyhetsbrevet för april startar SMTFs verksamhetsansvarig, Fredrik von Elern, med att prata om omställningen till en hållbar sjöfart. Eva Neander på JOWA förtsätter på detta tema genom att berätta om vattenrening och vad som är viktigt att tänka på. Vi lyfter även...