SMTF Nyhetsbrev, november 2022

I nyhetsbrevet för november pratar SMTFs verksamhetsansvarig, Fredrik von Elern om vikten av kompetensförsörjning inom den marina branschen och berättar att SMTF kommer närvara vid mässan “Kunskap och Framtid” i Göteborg den 24-26 november. I månadens...

SMTF Nyhetsbrev, oktober 2022

I nyhetsbrevet för oktober pratar SMTFs verksamhetsansvarig, Fredrik von Elern om hamnens viktiga position i den gröna omställningen. I månadens artikel “Uppdrag Marinteknik” pratar vi vidare om hamnens roll i framtiden genom att möta Linda Astner från Gävle Hamn som...

SMTF Nyhetsbrev, september 2022

I nyhetsbrevet för september pratar SMTFs verksamhetsansvarig, Fredrik von Elern om undervattensbuller och en kommande workshop i ämnet. I månadens artikel “Uppdrag Marinteknik” pratar vi vidare om just buller genom att möta genom att Sara Sköld från Sjöfartsverket...

SMTF Nyhetsbrev, juni 2022

I nyhetsbrevet för juni pratar SMTFs verksamhetsansvarig, Fredrik von Elern om nya material och hurvida vi behöver tänka om kring andra saker så som våra drivmedel. I månadens artikel “Uppdrag Marinteknik” pratar vi vidare om lättviktsmaterial genom att möta Franz...

SMTF Nyhetsbrev, maj 2022

I nyhetsbrevet för maj pratar SMTFs verksamhetsansvarig, Fredrik von Elern om hur digitalisering är en viktig del av den maritima industrins framtid och hur branschen inte riktigt hänger med. I månadens artikel “Uppdrag Marinteknik” pratar vi vidare om digitalisering...

SMTF Nyhetsbrev, april 2022

I nyhetsbrevet för april berättar SMTFs verksamhetsansvarig, Fredrik von Elern, om den gröna omställningens komplexitet. Därefter knyts säcken ihop när vi i vår artikelserie “Uppdrag Marinteknik” får möta Katarina Norén från Sjöfartsverket som berättar om...