SMTF Nyhetsbrev, februari 2023

I nyhetsbrevet för januari får vi möta SMTFs nya verksamhetsansvarige Andreas Bach som pratar om digitalisering som ett verktyg för hållbar verksamhet. I månadens artikel “Uppdrag Marinteknik” möter vi Magnus Carlmeister som är VD för företaget LOX Container...

SMTF Nyhetsbrev, december 2022

I nyhetsbrevet för december gör SMTFs verksamhetsansvarig, Fredrik von Elern en summering av det gågna året och meddelar sin avgång som verksamhetsansvarig för SMTF. I månadens artikel “Uppdrag Marinteknik” möter vi Mikael Lind som är adj. professor, Chalmers, och...

SMTF Nyhetsbrev, november 2022

I nyhetsbrevet för november pratar SMTFs verksamhetsansvarig, Fredrik von Elern om vikten av kompetensförsörjning inom den marina branschen och berättar att SMTF kommer närvara vid mässan “Kunskap och Framtid” i Göteborg den 24-26 november. I månadens...

SMTF Nyhetsbrev, oktober 2022

I nyhetsbrevet för oktober pratar SMTFs verksamhetsansvarig, Fredrik von Elern om hamnens viktiga position i den gröna omställningen. I månadens artikel “Uppdrag Marinteknik” pratar vi vidare om hamnens roll i framtiden genom att möta Linda Astner från Gävle Hamn som...

SMTF Nyhetsbrev, september 2022

I nyhetsbrevet för september pratar SMTFs verksamhetsansvarig, Fredrik von Elern om undervattensbuller och en kommande workshop i ämnet. I månadens artikel “Uppdrag Marinteknik” pratar vi vidare om just buller genom att möta genom att Sara Sköld från Sjöfartsverket...

SMTF Nyhetsbrev, juni 2022

I nyhetsbrevet för juni pratar SMTFs verksamhetsansvarig, Fredrik von Elern om nya material och hurvida vi behöver tänka om kring andra saker så som våra drivmedel. I månadens artikel “Uppdrag Marinteknik” pratar vi vidare om lättviktsmaterial genom att möta Franz...