I nyhetsbrevet för november pratar SMTFs verksamhetsansvarig, Fredrik von Elern om vikten av kompetensförsörjning inom den marina branschen och berättar att SMTF kommer närvara vid mässan “Kunskap och Framtid” i Göteborg den 24-26 november. I månadens artikel “Uppdrag Marinteknik” möter vi Christian Oscarsson som är Varvschef på Swede Ship Composite, ett företag som är specialiserat på lättviktslösningar för morgondagen.

Läs nyhetsbrevet här.