I nyhetsbrevet för oktober pratar SMTFs verksamhetsansvarig, Fredrik von Elern om hamnens viktiga position i den gröna omställningen. I månadens artikel “Uppdrag Marinteknik” pratar vi vidare om hamnens roll i framtiden genom att möta Linda Astner från Gävle Hamn som menar att hamnen både är en möjliggörare och har ett ansvar i frågan.

Läs nyhetsbrevet här.