SMTF Nyhetsbrev, september 2022

I nyhetsbrevet för september pratar SMTFs verksamhetsansvarig, Fredrik von Elern om undervattensbuller och en kommande workshop i ämnet. I månadens artikel “Uppdrag Marinteknik” pratar vi vidare om just buller genom att möta genom att Sara Sköld från Sjöfartsverket...