Idag har SMTF glädjen att presentera sin nya medlem Divine Robot och deras Affärs- och marknadsutvecklingansvarige Stefan Leufstedt.

Stefan Leufstedt: stefan@divinerobot.com
Hemsida: Divine Robot – VR, Game & Application development

Divine robot startades i London 2011 av två vänner, en grafiker och en programmerare. Deras grundidé var initialt att göra konsumentspel men efter några år öppnades möjligheterna upp för att jobba B2B när VR-tekniken blev populär. Idag består företaget av 20 medarbetare och är lokaliserat i Malmö. För 3 år sedan vill företaget förbereda sig på tillväxt och anställde Stefan Leufstedt som Chief Commercial Officer med syfte att utveckla nya marknader och bygga relationer.

Idag arbetar företaget med en mängd företag och organisationer och de främsta användningsområdena är utbildning, träning och kommunikation.

– Ett stort område är riskhantering så som att träna ett visst moment på distans. Genom att ändra vissa förutsättningar ändrar vi scenarion som gör att man tränar sitt konsekvenstänkande, säger Stefan.

Ett annat område är utbildning och studenter välkomnar tekniken. Medan lärarna lär ut teorin kompletteras inlärningen med engagerande och interaktivt lärande i spelform.

– Vi har till exempel utvecklat ett pedagogiskt verktyg för elever som läser till VA-Ingenjörer för att ge dem möjlighet att se vad som händer när man fattar ett visst beslut. Vilka åtgärder fungerar och vad får det för konsekvenser om man gör fel. Fel som vore kostsamma och kanske förödande i verkliga världen, säger Stefan.

Maritima arenan, ett nytt steg
Nu vill man ge sig in på den maritima arenan då man tror att företaget har mycket att erbjuda. Man önskar etablera samtal och ge branschen en förståelse för hur man på bästa sätt kan använda tekniken.

– Vi vill lära oss om branschen och dess utmaningar och svårigheter för att se hur vi kan bidraga. Vi tror att vår teknik skulle vara ypperlig för till exempel moment inom sjöräddning och andra områden som innefattar någon form av risk. Sedan tror vi att det kan vara ett bra verktyg för utbildning av personal inom den maritima domänen, säger Stefan.