Nytt Initiativ Förvandlar Driftsdata från Fartyg till Innovationskraft
I en banbrytande satsning inom sjöfartssektorn har ett nytt projekt lanserats med syftet att optimera användningen av driftsdata från fartyg för forskning, innovation och utveckling. Projektet, som stöds av ledande aktörer inom maritim industri, inklusive Färjerederiet och Öresundslinjen, siktar på att accelerera sjöfartens effektivisering genom öppen delning och analys av driftsdata.

Introduktion av PONTOS Datahubb
Kärnan i projektet är utvecklingen av PONTOS Datahubb, en öppen plattform där rederier kan göra sin driftsdata tillgänglig för en bred användning. Denna öppna datahubb erbjuder en unik möjlighet för rederier att bidra till och dra nytta av gemensamma insatser för att förbättra sjöfartens hållbarhet och effektivitet.


Ett Hav av Möjligheter
Genom projektet kommer ett flertal organiserade aktiviteter att genomföras, däribland hackathons, onlinetävlingar och examensarbeten. Dessa evenemang är utformade för att engagera forskargrupper, studenter och start-ups, och syftar till att illustrera det värde som öppen tillgång till driftsdata kan skapa. Målet är att stimulera innovation och utveckling som kan adressera några av de mest akuta utmaningarna inom sjöfartsindustrin.

En Inbjudan till Samarbete
Projektet representerar en unik möjlighet för rederier att spela en aktiv roll i framtiden för sjöfart. Genom att dela driftsdata bidrar ni inte bara till kollektiva ansträngningar för att förbättra branschen, utan ni får även tillgång till insikter som kan optimera era egna operationer.

Är du intresserad av att delta i detta spännande initiativ och bidra till en mer effektiv och hållbar maritim sektor? Vi välkomnar rederier som är villiga att dela med sig av sin data och samarbeta för en ljusare framtid inom sjöfarten. Kontaktperson: Luis Sanchez-Heres, RISE.

Läs mer om projektet här