Nu är det här, årets program. Programmet är preliminärt och vissa förändringar kan komma att ske och fler aktiviteter kommer att adderas under året.

Vår ambition har varit att våra aktiviteter ska spegla våra satta arbetsområden. När det gäller omvärldsbevakning och påverkan kommer vi fortsätta intervjua intressanta profiler som kan ge oss en inblick i vart det blåser i världen och hur detta påverka oss inom det marintekniska området. Vi kommer också närvara på olika event under året och berätta vidare om vad vi ser och hör. För nätverk och samverkan har lagt in både fysiska träffar, studiebesök och pubkvällar under året. När det kommer till Innovationsutveckling så kommer vi göra en stor insats kring vår plattform SARGASSO som syftar till att hitta innovationspartners och samarbeten. Här bjuder vi på en SARGASSO Innovation Day i höst för att djupdyka i området öppen innovation. Sist men inte minst satsar vi stort på internationalisering genom vårt projekt INGOs. Läs mer i separat artikel nedan och gå med i vårt Svenska team. INGOs innebär en rad spännande aktiviteter som innefattar nätverkande, utbildningar och resor. 

Vill du som medlem bjuda in nätverket till din verksamhet? Vi hjälper gärna till med att ordna med detta och lyfta det i våra kanaler!

Läs programmet här.