Uppdrag marinteknik

Här hittar du nyheter inom marinteknik.

Uppdrag Marinteknik, Del 24 – Lättviktskonstruktion, RISE

Franz Evegren och Peter Sjögren, RISE: ”Vi behöver lättare konstruktioner för att matcha framtidens energibärare” Dagens fartyg blir allt större och tyngre för att kunna frakta mer gods, och det som är tungt genererar mer utsläpp. Samtidigt behöver vi ställa om till...

Uppdrag Marinteknik, Del 23 – Cetasol AB

Ethan Faghani, Cetasol: ”Den maritima transformationen ska accelereras med hjälp av AI” När vi rör oss mot en grön och hållbar förändring inom det maritima området räcker det inte med att förstå sig på tekniken. En hållbar sjöfart handlar om att på djupet förstå...

Uppdrag Marinteknik, Del 20 – Echandia

Carl Bjurling, Echandia: "Ditt nästa utvecklingsprojekt inkluderar batterier"Den maritima näringen står, som så många andra branscher, inför en total transformation. Målsättningen som sätts i EU är att all fartygstrafik skall vara utsläppsfri år 2050 vilket ställer...

Uppdrag Marinteknik, Del 19 – Forskningsarenan WARA-PS

Forskningsarenan WARA-PS: Framtidens båtar, flygplan och undervattensfarkoster kommer samarbeta för ökad samhällsnytta.En gång om året slår innovationsandan ut i full blom på vackra Gränsö i Västerviks skärgård. Då sammanstrålar forskningsprojektet WASP i sin fysiska...

Uppdrag Marinteknik, Del 18 – SARGASSO

Andreas Bach, projektledare för innovationsplattformen SARGASSOSamverkan över gränserna är lösningen på morgondagens utmaningar Ensam är stark? Inte om man ska lyssna på experter och framtidsforskare. För att kunna lösa morgondagens utmaningar behöver vi samverka,...

Håll dig uppdaterad!