Uppdrag marinteknik

Här hittar du nyheter inom marinteknik.

Uppdrag Marinteknik, Del 23 – Cetasol AB

Ethan Faghani, Cetasol: ”Den maritima transformationen ska accelereras med hjälp av AI” När vi rör oss mot en grön och hållbar förändring inom det maritima området räcker det inte med att förstå sig på tekniken. En hållbar sjöfart handlar om att på djupet förstå...

Uppdrag Marinteknik, Del 22 – Sjöfartsverket

Katarina Norén, Sjöfartsverket: ”Vår flotta är på väg att bli helt fossilfri” Att jobba med grön omställning kan vara en tidsödande resa med olika svårigheter på vägen. För Sjöfartsverket var det ekonomin som satte käppar i hjulen, men med nya anslag för grön...

Uppdrag Marinteknik, Del 21 – Kustbevakningen

Therese Mattsson, Kustbevakningen: ”Vår verksamhet får aldrig sluta rulla”Kustbevakningen är en statlig myndighet som utför räddningstjänst, sjöövervakning och krishantering till sjöss. Ett viktigt uppdrag som många gånger kräver stabil och snabb framdrift i...

Uppdrag Marinteknik, Del 20 – Echandia

Carl Bjurling, Echandia: "Ditt nästa utvecklingsprojekt inkluderar batterier"Den maritima näringen står, som så många andra branscher, inför en total transformation. Målsättningen som sätts i EU är att all fartygstrafik skall vara utsläppsfri år 2050 vilket ställer...

Uppdrag Marinteknik, Del 19 – Forskningsarenan WARA-PS

Forskningsarenan WARA-PS: Framtidens båtar, flygplan och undervattensfarkoster kommer samarbeta för ökad samhällsnytta.En gång om året slår innovationsandan ut i full blom på vackra Gränsö i Västerviks skärgård. Då sammanstrålar forskningsprojektet WASP i sin fysiska...

Håll dig uppdaterad!