Christian Oscarsson, Swede Ship Composite:

”Komposit är svaret på morgondagens behov av lättviktskonstruktioner”

I omställningens kölvatten ligger stort fokus på nya lösningar för framdrift. Många av dessa lösningar är både tunga och skrymmande vilket betyder att fartyg och båtar behöver bli lättare och det är här som komposit kommer in som en vinnare för framtiden. Detta menar Christian Oscarsson, Varvschef på Swede Ship Composite, ett företag som är specialiserat på kompositlösningar.

 

Text: Ulrika Ek, RISE. Bild: Swede Ship Composite

Ordet komposit för oftast tankarna till något som är starkt och lätt. Materialet är på konstgjord väg sammansatt av flera komponenter som på så sätt ger ett nytt material med många fördelar. Förutom den lätta vikten är materialet slitstarkt, korrosionsfritt och erbjuder stora möjligheter när det kommer till design. Således, ett utmärkt val för sjöfarten.

I takt med att den maritima branschen börjat installera nya mer miljövänliga lösningar, så som batterier, drabbas man av ett nytt problem. Batterier är tunga och det som är tungt resulterar i högre bränsleförbrukning. Detta betyder att man behöver hitta nya sätt att minska vikten och här är byggnation i komposit ett av svaren.

Injicering av däckspanel till tankstation.

Swede Ship Composite
Swede Ship Composite har, som namnet indikerar, nischat in sig på båtar i lättviktsmaterial och framför allt arbetar man med sjöräddningsbåtar. Christian Oscarsson är Varvschef på företaget och det dagliga arbetet innefattar allt från styrning av produktion till bearbetning av kundförfrågningar. Christian stortrivs med att jobba fram koncept och frågor kring lättvikt kommer ofta på tal.

– Lättvikt nämns faktiskt nästan vid varje kundförfrågan idag. Vår styrka här är att vi kan komma med mycket stöd och råd utifrån vår specialkunskap kring kompositlösningar. Vi är också väldigt flexibla och nästan allt vi producerar idag är specialkonstruktioner, säger Christian.

När det kommer till tillverkningsprocessen så arbetar företaget med en så kallad sluten process som bygger på injicering med vakuumteknik. Man arbetar med torra fibrer och kärnmaterial som appliceras antingen i en form eller på vakuumbord. I och med att allt ligger slutet i injiceringsprocessen så avgår inga lösningsmedel till luften vilket skapar en god arbetsmiljö för personalen.

Varvet med Sjöräddningens Rescue 14-02 i förgrunden.

En ny generations sjöräddningsbåtar
Företaget är vana vid att jobba nära sina kunder och har under en längre tid tagit fram avancerade sjöräddningsbåtar i samarbete med Sjöräddningssällskapet. Här ställs höga krav på en rad olika områden så som arbetsmiljö, funktionalitet, robusthet och pålitlighet. Swede Ship ingår just nu i ett arbetsteam med Svenska Sjöräddningssällskapet där man tar fram den nya generationens sjöräddningsbåtar, en 9-metare och en 12-metare.

– Här handlar det om att utveckla lätta, lättdrivna men ändå stabila båtar anpassade för sjöräddning under svåra förhållande. De kommer också att vara förberedda för hybridisering för att ställa om till eldrift när infrastrukturen tillåter. Att arbeta med komposit är ett miljötänk som ger en viktminskning som resulterar i minskad bränsleförbrukning och minskat underhåll på båtarna och om man sen kan addera hybriddrift blir det ytterligare en vinst i driftsprofilen, säger Christian.

Tankstationen med Sjöräddningens rescue 8-61 som tankar HVO100.

Kompositen öppnar upp för nya applikationer
Förfrågningarna som kommer till Swede Ship Composite stannar inte vid båtar utan sträcker sig allt längre in på nya domäner. Det är tydligt att det är företagets kunskap kring komposit som har öppnat upp för helt nya affärsmöjligheter. Under sommaren 2022 lanserades den första godkända marina tankstationen beställd av Fossil Free Marine.  Stationen drivs av OKQ8 och är belägen på Lidingö.

– Tankstationen är tillverkad i fartygsmaterial men låd-formad som en flytbrygga helt i komposit. Vad man vill åt är att kompositen är korrosionsfri, kemikaliebeständig och färdigisolerad i sin konstruktion. Den är näst intill underhållsfri med mycket lång livslängd och god flytkraft. Stationen har ett skrov som innehåller 6 tankar, 60 kubik bränsle och här kan båtägare med en modernare dieselmotor både tanka HVO100 och alkylatbensin, säger Christian.

Montering av kompositpaneler i tankstation.

Ett ökat miljöansvar
Christian tror att användandet av kompositer kommer att fortsätta att öka inom alla områden där man eftersöker låg energiförbrukning och bränsleförbrukning.

– Jag märker en förändring i vad våra kunder ställer för typ av frågor. Till exempel ställs ofta frågor kring Livscykelanalyser vilket är ett ganska nytt fenomen. Hållbarhet finns ofta med i medvetenheten och då vill man gärna ha ett underhållsfritt material som inte rostar. Kompositen erbjuder ju en lösning på en mängd olika problem, säger Christian.

Fakta Christian Oscarsson
Christian Oscarsson har sedan barnsben haft ett stort intresse för hav och båtar och därför blev det ganska självklart att utbilda sig till båtbyggare. Därefter har han utbildat sig inom området kompositteknik och idag är han Varvsschef på Swede Ship Composite. Det som lett fram till dagens position är det stora intresset att bygga något från grunden. Att få vara med på resan från idé till färdig båt och däremellan komma in och stötta med förbättringar är det som Christian brinner för.