Magnus Carlmeister, LOX Container Technology:

”Ny låsteknik för containers bidrar till effektivare och säkrare transporter”

Visste du att upp till 3000 containers hamnar i våra hav varje år? Detta kan resultera i föroreningar, svinn, problematiska bärgningar och ekonomisk förlust för rederierna. Men de kan också leda till svåra olyckor om fartyg råkar kolliderar med dem. Vi möter Magnus Carlmeister som är VD på LOX Container Technology, ett företag som jobbar på en av lösningarna på problemet.

Text: Ulrika Ek, RISE. Bild: LOX Container Technology

 

Containertransportörerna på världshaven kan se tillbaka på ett par rekordår under pandemin. Ett stort fraktfartyg kan ha en kapacitet uppemot 20 000 tjugofotscontainers, eller hälften så många fyrtiofotscontainers, per resa och likt ett lego staplas dessa på varandra och låses fast med hjälp av så kallade hörnlås. Då och då händer det att containern inte är ordentligt fastlåst vilket kan göra att containern lossnar och faller i vattnet.

Förlusten av gods landar tyvärr på redaren. En del gods kan dessutom vara både miljöfarligt och värdefullt som gör att det måste bärgas vilket leder till enorma kostnader. Men det är också förknippat med fara att ha löst flytande gods ute på haven. Kör ett fartyg in i en flytande container kan konsekvenserna bli olyckor, dyra fartygsreparationer eller spridning av farliga ämnen.

Fartygsolycka med tappade containers.

Om LOX Container Technology
LOX Container Technology är ett Stockholmsbaserat företag som grundades 2014. Företaget är nischade på fjärrstyrd automatik för lastsäkring och primärt vänder de sig mot containertransportbranschen, både för den maritima sektorn och landbaserad transport.

– Containers som fraktas runt på hav och land låses fast med standardiserade containerhörnlås, närmare bestämt 4 per container. Vi på LOX Container Technology är tillverkare av denna typ av lås och förutom själva hårdvaran tar vi även fram den mjukvara som finns i låsen. Vår grundidé är ett energisnålt och fjärrstyrt lås, säger Magnus Carlmeister som är VD för företaget.

LOX RoRo RCL C i position mellan två containers.

En unik och patenterad helhetslösning som löser flera problem
När ett rederi har transporterat en container en viss sträcka är det dags för avlastning i hamn. Där plockas alla hörnlås av och återanvänds sedan av samma fartyg. Detta arbetssätt beror på att det finns ett uppsatt regelverk för denna typ av utrustning som är typgodkänd av IMO. Att plocka av och sätta dit hörnlås på ett fartygs containrar är en manuell process som inte är helt riskfri.

– Anledningen till att vi har förlorade containers i haven handlar ibland om den mänskliga faktorn. De monteras på och av manuellt och sedan lyfts de på fartyget i en process som kallas Lift-on, Lift-off. Vår lösning eliminerar denna risk, säger Magnus.

Så vad är det som är unikt med företagets hörnlås? Låsen, vars hård och mjukvara utvecklats av företaget, har alla ett unikt ID och är fjärrstyrda via mjukvaran. Till detta tillkommer ett styrsystem som håller koll på samtliga lås båt för båt, container för container.

– Vi kan kalla låsen för slavar i vårt system där styrsystemet styr över alla lås och kan kommunicera med dem direkt. Systemet följer av- och pålastningsprocessen och alarmerar om något inte stämmer och ger en verifierad låsning på 100%. Detta betyder att kaptenen vet att lasten är säkrad när man lämnar hamn och man undviker det farliga manuella arbetet ombord, säger Magnus.

LOX RoRo lås RCL C med antennkassett och ID i förgrunden.

Både låset och styrsystemet har var sitt separat patent och idag finns inget liknande eller konkurrerande system på marknaden. Företaget sitter också på en unik kompetens som behövs i tillverkningsprocessens alla delar.

LOX RoRo kontrollstation med styrsystem.

LOX LoLo RCL B hängande i genomlyst hörnlåda på container.

En lösning i tiden
Den maritima branschen är känd för att vara både konservativ och långsam, men LOX Containers lösning har fått ett gott mottagande på marknaden och samtalen kring produkten öppnar ofta upp dörren till större frågor kring digitalisering och automation. Även konkurrerande verksamheter som kanske inte har tid att nyskapa har varit positiva till lösningen då det pågår ett stort förändringstryck på marknaden.

– Tittar vi på automation så kan vår lösning minska sårbarheten, något som blev tydligt under pandemin när folk blev sjuka. Vår autonomi ökar också effektiviteten i lastprocessen. Sen har vi säkerhetsaspekten för arbetarna som skördar många liv varje år. Du ska helt enkelt inte befinna dig nära en tung container vid fel tillfälle, och här är vår lösning behjälplig. Sen har vi detta med miljötänket och att få bort fossila bränslen genom elektrifiering som vår lösning också matchar genom sin teknik. Sist men inte minst har vi den digitalisering som är på allas läppar som ofta handlar om att säkerställa produktivitet och att ha kontroll på sina tillgångar. Slarvas det i hamnen har jag som kapten ändå full kontroll på fartygets last genom denna digitala lösning, säger Magnus.

Integration mellan digitala system skapar möjligheter för mer autonom lastning och lossning av fartyg.

Uppkopplad utrustning i hamnar och på fartyg ökar hela tiden.

Nya användningsområden
I dag jobbar LOX Container Technology med fyra affärssegment: Lift-on/Lift-off för stora oceangående båtar med många containers, Roll-on/Roll-off där containers temporärt monteras på en vagn för att rullas på ett mindre fartyg, stapling och sammanlåsning av containers på tåg samt det växande segmentet lastbilar. Här monteras låsen fast på flaket permanent för att sedan låsa fast containern.

– Just segmentet med lastbilar växer stort särskilt med tanke på det växande intresset för autonomi inom branschen. Företagen har insett att om man vill kunna köra autonoma bilar på publika vägar så behöver man vara säker på att lasten är helt säker och kontrollerbar. Här sitter vi på lösningen, säger Magnus.

Även om själva grundtekniken hos LOX Container är samma, så paketeras teknikplattformen lite olika för olika affärssegment. Och företaget tittar nu på nya lösningar inför framtiden.

– När det kommer till transport kan det vara så att man behöver kunna kommunicerar trådlöst med en enhet framöver och kunna skicka data fram och tillbaka. För att det ska vara energisnålt kanske man ”väcker upp” en enhet vid behov. Vi har börjat se in nya affärssegment som kan vara i behov av denna typ av lösning så som Försvarsmakten som använder containers för försvarslogistik där det behöver vara effektivt, säkert och kontrollerat. Ett annat intressant område för oss är byggindustrin som mer och mer använder modulära system som byggs på ett ställe för att fraktas och monteras ihop på plats och således också behöver låsas säkert, säger Magnus.

En tjänstifiering av den marintekinska branchen
Det verkar inte råda någon idétorka på LOX Container Technology i Stockholm. I byrålådan av idéer tittar man bland annat på hur man skulle kunna samla in annan data från sensorerna i hörnlåsen på de containers som fraktas.

– Troligen är själva låsfunktionen vi idag erbjuder det minst intressanta inför framtiden. Vi har hela den tekniska plattformen på plats och kommer kunna erbjuda våra kunder fler tjänster kring datainsamling, analys och kommunikation av detta. Vi ser också framför oss en tjänstefiering av den marintekniska branschen och här är åter digitaliseringen en nyckel. Kanske hyr du en kran i stället för att köpa en egen? Kanske köper du tjänsten lastsäkring i stället för att göra det själv? Här tror vi att den marintekniska branschen kommer behöva samverka för att kunna leda utvecklingen, säger Magnus.

Fakta om Magnus Carlmeister
Magnus är VD på LOX Container Technology sedan 2020 och har en bakgrund från trådlösa nätverk och system, via mjukvara och molnlösningar och sakernas internet. Han har tidigare drivit bolag och varit entreprenör sedan tidigt 2000-tal. Utmaningen och visionen med att jobba på LOX Container Technology ligger i att kunna vara en del i att utveckla svensk spjutspetskompetens och teknik och att bidraga med något nytt till en befintlig bransch.