Lars Wallerstedt, Wärtsilä:

”Flaskhalsen för maritim grön omställning ligger inte längre i teknologin”

Att uppnå klimatneutralitet inom den maritima branschen kan liknas vid en gammal rostig pråm med hög svängradie. Det går långsamt och tar tid att byta riktning. Men vad är det då som gör att det går så långsamt inom sjöfarten? SMTF möter Lars Wallerstedt VD på Wärtsilä Sverige, som menar att flaskhalsen för grön omställning inte längre är en teknikfråga.

Text: Ulrika Ek, RISE. Bild: Wärtsilä

 

Wärtsilä för en miljövänligare värld
Företaget Wärtsilä är en gedigen spelare på den globala maritima marknaden med hela 189 år i branschen. Företaget jobbar med innovativ teknik och livscykellösningar där ett starkt fokus ligger på hur man kan hjälpa sina kunder att kontinuerligt förbättra sina miljömässiga och ekonomiska aspekter. Idag finns Wärtsilä i 79 länder och arbetar både med applikationer för den maritima branschen och energimarknaderna.

– Vi jobbar med grön omställning varje dag och jag vill säga att detta är det enda vi gör. Vi är med och formar omvandlingen av koldioxidutsläpp världen över inom områdena Energy och Marin, säger Wärtsilä Sveriges VD Lars Wallerstedt.

Förbränningsmotorn har sedan tidigt varit själva kärnan i Wärtsiläs verksamhet och kring motorn med dess tillbehör har en mängd olika system och utveckling skett under åren. En förbränningsmotor på ett fartyg eller på ett kraftverk på land drivs i grund och botten av samma principer. Precis som ett fartyg behöver generera el/framdrivning behöver till exempel en ö i Västindien stora generatorer som genererar el, och detta är vi experter på, säger Lars.

Omställningstänket inom företaget gäller inte bara företagets produkter och tjänster utan är något som ska genomsyra hela förteget och alla anställda på Wärtsilä.  

– Alla våra anställda genomgår något som heter Decarb academy, en internutbildning som består av 7 moduler. När du möter vår receptionist och frågar om dekarbonisering, så vet hen vilka utmaningar vi står inför i samhället. Detta är jag stolt över, säger Lars.

Förbränningsmotorns varande eller icke varande
När det kommer till framtida drivlinor pratas det om allt från batteridrift till olika hybridlösningar. Lars vill här lyfta den traditionella förbränningsmotorn som ett logiskt alternativ. Han hänvisar till Tysklands beslut 2022 då man valde att inte stödja EU:s planerade förbud mot nyförsäljning av bilar med förbränningsmotorer från och med 2035. Ett beslut som chockade många, men Lars anser det vettigt.

– Det är inget fel på förbränningsmotorn för det är en fantastisk energikonverterare där kemisk energi förvandlas till rörelseenergi. Problemet är inte förbränningsmotorn utan vilket bränsle vi väljer att stoppa i den. Kör du fossilt är det dåligt men väljer du e-bränslen så är det inga problem, säger Lars.

Ungefär 95% av de fartyg som byggs idag har motorer som är förberedda för framtidens bränslen så som metanol, ammoniak och vätgas. De är helt enkelt anpassade för att köra på flytande bränsle eller gas, så kallat duel-fuel.

– Köper du en Wärtsilä motor så bryr den sig inte om ifall du kör på flytande eller gas, på fossila bränslen eller gröna alternativ. Det är bara att hälla i och köra och vi levererar redan idag de energiomvandlare som krävs för framtiden. Vad våra kunder väljer handlar mest om tillgång och pris, säger Lars.

Pris och tillgång bromsar upp
Så om tekniken finns på plats för att hantera de grönare alternativen är frågan varför omställningen tar sådan tid. Svaret enligt Lars är just detta med tillgång och pris på e-bränslen. Det är dyrt att köra hållbart. Här behövs lagar och formalia för att förändringar ska komma till stånd.

– Många av de gröna alternativen så som ammoniak och metanol kommer från fossil bas och vill vi ha det helt rent ska vi producera det från el. Det första steget i denna process är att vi tillverkar vätgas som är grunden för att kunna framställa alla e-bränslen. Men det är brist på el, och framför allt grön sådan, säger Lars.

”Vi behöver mer el för att framställa vätgas som är grunden till alla e-bränslen.”

Lars Wallerstedt

Även om förbränningsmotorn är kärnprodukten hos Wärtsilä är elektrifieringen stor på både vatten- och landsidan och den största tillväxten sker inom området Energy och energilagring. Batterilagren, stora som containers, används för lagring av överkapacitet från solceller och vind.  

– Även om jag är Wärtselian måste jag ärligt erkänna att en elmotor är det mest effektiva sättet att konvertera kemisk energi till rörelseenergi. Begränsningen här är energidensiteten som måste bli mycket bättre för att kunna användas för större fartyg. Pratar vi sedan laddning så saknas infrastrukturen på land, säger Lars

Vägen framåt
För att komma framåt inom maritim grön omställning anser Lars att samarbete mellan aktörer är själva nyckeln. Detta gäller transportörer, regelstiftare, klassningssällskap och även kunderna. Lagkrav så som CII Carbon Intensity Index och ETS är ett bra steg på vägen. Men ansvaret ligger på oss alla.

– Vi behöver alla bidra så att det lönar sig att tänka grönt. Om ett företag som IKEA kräver gröna transporter så kommer de tvinga transporterna att köra grönt. Och om du och jag som köper den där Billy bokhyllan kan stå ut med en något dyrare produkt, hjälper även vi till i processen. Frågan är vem som tar tag i denna taktpinne, säger Lars.

Fakta Lars Wallerstedt
Lars har varit aktiv inom den maritima branschen i hela sitt liv. I värnplikten tog han sig till den tekniska sidan inom flottan och fokuserade på elektronik. Därefter jobbade han på Ericsson med radarsystem och därefter som servicetekniker på företaget Decca inom området radionavigering i samband med de första GPS:erna. Lars har sedan 25 år haft olika positioner inom Transas, bland annat försäljningschef. Sedan 2015 är han VD och försäljningschef på Wärtsilä Sverige.