Sv Cimac

Företagsbeskrivning

Sv.Cimac är en fristående – i Sverige grundad och verkande, nationell och ideell – förening med medlemsföretag och kontaktpersoner. Föreningen är ansluten som NMA (National Member Association) i Internationella CIMAC (www.cimac.com). Sv.Cimac’s medlemmar är verksamma med tillverkning o/e utveckling av förbrännings-motorer, komponenter, system, bränslen och tekniska tjänster för maskinerier på fartyg och för annan mobil- eller stationär kraftgenerering. Sv.Cimac har varit verksam i över 50 år.

Kontakta oss

https://svenskacimac.se/

Adress

Telefon