Förprojekt; Närsjöfart i Öresund, Kattegatt och Skagerrak

Det tidigare Markisprojektet har urskilt och skapat NÖKS där en ny stark projektgrupp ska finna innovativa modeller för att skifta godsflöden från väg till det miljövänligare och effektivare sjösystemet mellan och till länderna i regionen.

Det finns tydliga mål och krav i både EU:s miljö/klimat- och transportpolitik och i norska, svenska och danska nationella och regionala strategier för miljö/klimat- och hållbar transport att sjöfartens skadliga utsläpp till luft och vatten skall minskasamtidigt som mer gods- och persontrafik skall föras över från väg till båt.

Det finns en stor potential för miljödriven maritim tillväxt och utveckling genom att utnyttja de regionala olikheterna – specialiseringarna – i maritim företagsstruktur/-kompetens och forskning i hela Öresund/ Kattegatt/ Skagerrak regionen för att skapa kritisk massa för systemutvecklande helhetslösningar och innovation.

Förprojektet har som mål att identifiera möjligheterna för industrin och att skapa förutsättningar till ett huvudprojekt för utvecklad närsjöfart.

Samarbetspartners

Sverige: SSPA, projektledare

Innovatum AB

SMTF

Danmark: EMUC, Short Sea Shipping Promotion Centre Denmark

Norge: Högskolan i Vestfold, Projektledare i förprojektet

Kontakta Patric Grund för mer information om projektet och dess workshops:

Patric.Grund@smtf.se   Tel. 0707-671072