Pressrelease med goda nyheter från Öresund Dry Docks

Kemikalieinspektionen ger tillstånd för applicering av ytterligare tio antifoulingprodukter på fartyg.
Kemikalieinspektionen, KEMI, beslutade i slutet av september om tillstånd för applicering av ytterligare tio antifoulingprodukter i Sverige.
Arbetet med denna process startade i slutet av 2015 och genom ett tätt samarbete med färgtillverkarna Akzo-Nobel/International, Hempel, Jotun och PPG-Sigma har Föreningen Sveriges varv nu fått tillstånd att applicera dessa färger vid tre av föreningens medlemsvarv, Oresund Drydocks, Falkvarv och Stockholms reparationsvarv.
Arbetsgruppen har haft en mycket öppen och konstruktiv dialog med KEMI och dess handläggare, samarbetet har fungerat mycket bra genom denna process. KEMI har haft stor förståelse kring problemställningen i denna fråga.
Arbetsgruppen har också haft stort stöd från sjöfartsnäringens olika aktörer, och Svenskt Marintekniskt Forum har varit engagerade i att sprida kunskap kring frågan hos beslutsfattare i såväl myndigheter som politiska led.
Tillstånden för applicering av dessa färger medför att vi får möjlighet att använda de nya antifoulingprodukterna under övergångsperioden fram till det nya enhetliga BPR-regelverket träder i kraft i EU. Det positiva beslutet av KEMI leder till att svenska varv nu har möjlighet att konkurrera på lika villkor som övriga EU-länder vad gäller antifoulingfärger, vilket säkrar arbetstillfällen inom svensk varvsnäring.
För ytterligare information, kontakta:
Magnus Ringner, Sekreterare Föreningen Sveriges varv. 070-850 21 25, info@sverigesvarv.se
Anders Larsson, Vice President Oresund Drydocks AB. 070 543 15 67, ala@oddab.eu