Blueflow Technologies blir Blueflow Energy Management

Blueflow Technologies blir Blueflow Energy Management

“We are proud to announce the launch of our newly redesigned website and at the same time presenting our new modified company name Blueflow Energy Management AB. A new name that better reflects our core focus, saving and controlling energy consumption in...
GreenPilot

GreenPilot

GreenPilot är ett innovationsprojekt där man vill sänka miljöpåverkan från mindre fartyg och arbetsbåtar. För att klara av EU:s klimatmål med minskade CO2-utsläpp med 50% till 2050 krävs en uppväxling av miljö- och klimatförbättrande åtgärder för  såväl små som stora...