Vi kommer få lyssna till Zero Emission Industries; San Fransisco-företaget bakom världens första 100 % bränslecellsdriva passagerarfärja Sea Change som togs i drift tidigare i år.

Anmäl dig här