Svenskt Marintekniskt Forum och projektpartners bjuder in till studieresa till Lidköping för att lära mer om flytande biogas (LBG).

Välkommen att ta del av de senaste kunskaperna kring framställning och användning av flytande biogas. Buss avgår från Göteborg kl 9:00. OBS: Antalet platser är begränsat.

För mer information och anmälan, klicka här.

Studiebesöket är en del i ett samarrangemang den 9-10 maj i Göteborg, mellan EU-projekten Go LNG och EnviSuM på temat ’Clean Shipping in the Baltic Sea Region’. Arrangemanget är kostnadsfritt.

Övrigt program 9-10 maj
Studiebesök DFDS Petunia Seaways (scrubber installation)

Nätverksmiddag 9 maj kl 19:00
OSTINDIA GÖTEBORG BAR & RESTAURANT
Passa på att nätverka och knyta värdefulla kontakter

Studiebesök Emerson Process Management
Workshop: SECA – Strategies to help the maritime industry developing

För fullständigt program och anmälan, klicka här.
Vid frågor, mejla henrik.klintenberg@smtf.se

Projektet Go LNG syftar till att stödja ökad tillgänglighet och användning av LNG/LBG som alternativt bränsle. Aktiviteterna inom projektet bygger på EU:s strategi för alternativa bränslen och direktivet om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa drivmedel. Läs mer om projektet på www.golng.eu

Go LNG – International Conference 26-27 April, Vilnius
BUILDING LNG COMPETENCE AND BUSINESS PARTNERSHIP FOR THE BALTIC SEA REGION
Programme and registration