Den 18 maj höll SMTFs projektplattform CELESTE sitt andra möte med tillhörande workshop för att generera projektidéer. Denna gång med fokus på hur morgondagens passagerarfartyg ska se ut.  Ett 30 tal deltagare från redare till tillverkare var på plats för att bidraga med idéer för framtiden.

Fredrik von Elern, Verksamhetsansvarig SMTF.

Dagen kickades igång av SMTFs verksamhetsansvarige Fredrik von Elern med det övergripande syftet som handlar om att stärka det marintekniska området. Därefter tog Peter Sjögren vid som är projektledare för Celeste. Han berättade mer om visionen för de tre utvalda fartygsslagen: passagerarfärja, lastfartyg och bulkfartyg, där man för dagen fokuserar på passagerarfärjan. Syftet med dagen var att samla branschen, lyfta blicken och med branschens utmaningar ta fram relevanta förslag till utvecklingsprojekt. 

Peter Sjögren, Senior Forskare och projektledare CELESTE, RISE.

Att titta på vilken typ av områden den marintekniska industrin arbetar inom just nu, är också av stor vikt. För att få inspiration till dagens workshop lades grunden med ett par intressanta föreläsningar kring Framtidens bränslen av Tommy Hjälmås från AltaMarine och Elektrifieringen av Kostervåg av Johan Markusson från METS.

Tommy Hjälmås, AltaMarine AB.

Framtidens bränslen
Tommy Hjälmås, AltaMarine
Tommy är Sjöingenjör och har verkat 37 år inom branschen. Idag arbetar han på det egna företaget AltaMarine med inspektioner, seminarier och träningskurser för branschen.

Bränslen är Tommys stora hobby. Han tar ett historiskt perspektiv på regelverk och berättar hur våra regelverk förändrats över tid beroende på större olyckor ända sedan Titanic. På senare tid har påtryckning av regelförändringar kommit från naturen med fokus på CO2.

– Idag finns ca 73 000 fartyg i världen (>100 GT and LOA >30 m) och de som byggs blir bara större. Anledningen till detta är optimering, dvs att man vill bränna så lite så lite så möjligt och frakta så mycket det går. Idag fraktas 12,5 billioner ton, en siffra som ökar varje år, säger Tommy.

Att gradera sin flottas miljöpåverkan med EEDI och EEXI är något som växt fram. En annan måttstock är Global Warming Potential (GWP) som innebär hur stor påverkan ett ämne har på den globala uppvärmningen. LNG släpper till exempel ut 30 gånger mer än CO2 som är måttstocken.

– Det är idag många aktörer som vill var med och påverka morgondagens drivmedel och många av dessa har tagit fram olika dokument och riktlinjer för hur man bör bygga för en bättre framtid. Bästa stället att börja på är att minska farten, vilket reducerar utsläppen rejält, säger Tommy.

Johan Markusson, METS Technology Systems.

Elektrifieringen av Kostervåg
Johan Markusson, Managing Director, METS Technology Systems
Håkan Eriksson, VD Koster Marine

Johan leder arbetet när det kommer till elektrifiering av Kostervåg och gav oss en insikt kring vad de gjort och hur de gått till väga. Kostervågs ägare, Håkan Eriksson, berättade om varför han valt att elektrifiera.

Planen är att båten ska vara ute på havet till midsommar 2022 och laddas i Strömstad. Även om båten kommer att köras på batterier kommer man ha en back-up av dieselgeneratorer och enligt Johan Markusson på METS, som leder själva arbetet, finns en del att tänka på.

– Man behöver sätta lite förväntningar på elektrifieringen. Vad är det man vill uppnå? Man behöver kartlägga en förväntad driftsprofil för att se om en energibesparing är möjlig. Är det möjligt för mig att köra långsammare eller ha en annan turlista. Allt kanske inte behöver gå på max samtidigt, säger Johan.

Att elektrifiera kan var en komplex historia. Man behöver ha en budget för arbetet och se över sina utrymmen ombord. Man behöver också ha koll på hur laddinfrastrukturen i land ser ut.

– Vi försökte oss på en elektrifiering redan 2015, men det var helt enkelt för dyrt. Vårt syfte var att minska koldioxidutsläppet och på så sätt minska klimatpåverkan. Idag arbetar vi med en elektrifiering av systerfartyget till det fartyg vi startade med 2015 och vi kommer spara 700 ton per år, säger redaren Håkan.

CELESTE workshop
Efter föreläsningarna fick deltagarna välja grupp för vidare diskussioner. Grupperna var indelade i Bränslen och Drivlina, Navigation och kommunikation, Material skrov och Ytskydd. Förslagen kommer att gås igenom av SMTF och de idéer som är starkast kommer skickas ut till gruppen som ett projektförslag i form av en onepager. Dessa planeras att skickas ut under Juni månad.

Sammanfattningsvis var det inspirerande och lärorika diskussioner, som resulterade i en rad intressanta uppslag att omsätta i projekt. Inte helt otippat handlade mer parten av uppslagen om fossilfri drift.

Tommy Hjälmås från AltaMarine AB modererade gruppen bränslen och drivlina.

Peter Sjögren från RISE modererade gruppen material, skrov och ytskydd.

Fredrik von Elern från SMTF modererade gruppen Bränslen och drivlina.

Fredrik X Olsson från RISE modererade gruppen Navigation & Kommunikation.