SMTFs partner Enterprise Europe Network har sammanställt värdefull information kring aktuella utlysningar och företagsakuter som kan vara av nytta under Corona pandemin. Du hittar övergripande information nedan med hänvisning till mer stöd i form av olika länkar.

Små och medelstora rederier

Större forskningsprojekt inom grafen söker Svenska och Europeiska små och medelstora rederier med intresse av att testa ny antifouling eller korrosionsskydd. Rederier bidrar enbart med tid och fartyg i utbyte mot att den utvecklade bottenfärgen testas kostnadsfritt av forskare. 

Hälsa till sjöss

Ett grekiskt företag med över 10 års erfarenhet av telekom-hälsolösningar erbjuder ett bärbart, fristående system för exakt utvärdering av besättningsmedlemmarnas hälsa på kommersiella fartyg och oljebryggor. Det är det enda FDA (Food and Drug Admin.) – godkända marina telekom-hälsolösningen globalt. Ett licens- eller kommersiellt avtal med med rederi söks. 

Säkra last utan plast

Det Nederländska transportföretaget Bode Scholten letar efter hållbara metoder och tekniker för att säkra last utan att använda plast. Från den 14 april kan företag med idéer presentera sin organisation och diskutera förslag och lösningar med Bode Scholten på plattformen KVK Business Challenge. Chattsessionerna avslutas 11 maj 2020 och därefter utses de bästa kandidaterna till fortsatt arbete tillsammans. Läs mer

Krisstöd

Det finns även stöd i form av företagsakuter och finansieringshjälp. Se länkarna nedan för mer information utifrån ditt behov och geografiska läge.

Särskilt fokuserat informationsstöd och företagsinsatser
– https://www.founder-er.com

Nationella företagsakuten
– https://nationellaforetagsakuten.se/andra-foretagsjourer

Verksamt.se
-Till företag från myndigheter – https://verksamt.se/driva/samlad-information-till-foljd-av-coronaviruset

Extrainsatta distanskurser för svensk industri
– https://www.mdh.se/utbildning/fortbildning/extrainsatta-distanskurser-for-svensk-industri

Stöd i Västra Götaland
– https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/naringsliv/foretagsfinansiering

Stöd i Skåne – Gratis yrkesvalidering av friställd arbetskraft
– https://teknikcollege.se/nyheter/teknikcollege-skane-oppnar-for-fri-yrkesvalidering-av-fristalld-arbetskraft

Företagsakuten
– https://utveckling.skane.se/tema/information-om-coronaviruset-for-foretagare

Brygglån Almi
– https://www.almi.se/vara-tjanster/tjanster/lan-och-ovrig-finansiering/brygglan

Stöd i Uppsala
– https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/starta-etablera-och-driva-foretag/information-med-anledning-av-coronaviruset/#foretagsakuten

För mer information kontakta molly.rogstadius@ri.se, SMTFs kontaktpartner inom Enterprise Europe Network.