Under 2019 genomförde SMTF en inledande samlad kartläggning av den marintekniska industrin i Sverige. Syftet var att identifiera aktörerna inom branschen och tydligare kunna visa på branschens storlek, struktur och betydelse för svenskt näringsliv.

Rapporten som baseras på data från 2017 presenterar kartläggningens genomförande och resultat i form av olika nyckeltal om den marintekniska branschen. 

Läs rapporten