SMTF har i samarbete med RISE AcreoSCOOT (projekt som leds av Göteborgs Universitet), Fiskare Föreningen Norden och HaV påbörjat projektet Find Me. Förstudien som sker inom ramen för Vinnovas UDI 1 syftar till att undersöka möjligheterna att hitta en lösning för en spårbar märkning av fiskeredskap.

Visionen är att hitta en kostnadseffektiv ID-märkning som är sökbar med hjälp av modern teknik. Om projektet lyckas uppnå sin målsättning ser vi fram emot en produkt som kan bidra till att minska antalet spökfiskande redskap, hjälpa myndigheter att skatta redskapsbestånd och underlätta för fiskare att återfinna förlorade redskap.

Vill du veta mer om projektet? Kontakta Fredrik von Elern