Vilka är möjligheterna, vilka är hindren för närsjöfart?
Svenskt Marintekniskt Forum och SSPA arrangerade den 18 mars en workshop tillsammans med transportaktörer från Danmark, Norge och Sverige. Förutsättningarna diskuterades med representanter från Industrin, Kommuner, Myndigheter, Hamnar och Forskare där projektgruppen fick input till projektet.
Förprojektet NÖKS syftar till att identifiera en eller flera huvudprojekt för att skapa förutsättningar för att lyfta godsvolymer från land till närsjöfart i regionen.
Projektet är finansierat av EU och VGR med projektpartners i hela det berörda området Öresund, Kattegatt, Skagerrak samt Vänern.