En personlig tränare för fartygskaptener. Så beskriver Ethan Faghani, VD och grundare på Cetasol, idén bakom företagets AI-plattform iHelm. Plattformen ska vara en hjälp för företag inom marin kommersiell sektor i den gröna omställningen. Startupen Cetasol har Volvo Penta och Qamcom i ryggen som delägare. Nu ska man vidareutveckla och skala upp sitt erbjudande med stöd från Vinnova.

Kan AI användas för att hjälpa kaptener på mindre fartyg att spara bränsle, likt eco driving för bilar? Den frågan ställde sig Ethan Faghani, då Chief Engineer of Automation and AI på Volvo Penta, för ett par år sedan. En prototyp togs fram under arbetsnamnet iHelm – och resultaten vid den första utvärderingen var häpnadsväckande. ”Vi såg att det inte bara gick att spara några få procent, utan upp till 35% på bränsleförbrukningen,” förklarar Ethan. ”Vilket för ett medelstort fartyg givetvis innebär enorma ekonomiska summor – och stora utsläppsvinster för klimatet”. Prototypen vidareutvecklades sedan av Volvo Penta. 

Vad man snart konstaterade, både från tidigare forskning och egna tester, var att bränsleförbrukningen kunde fluktuera med upp till 60% mellan likvärdiga resor och påverkades till stor del av kaptenernas körbeteenden. Genom att ta fram en AI-modell som visar den optimala förbrukningen för resan, och sedan visuellt guida kaptenerna till att hålla sig på eller under den optimala nivån likt en “personlig tränare”, kan kaptenerna i realtid se hur mycket bränsle – och pengar – de sparar på att köra mer hållbart och ekonomiskt.

Första steget var att hitta en pilotkund för att verkligen förstå operatörernas verklighet och deras utmaningar. Passagerarfärjan Burö som kör i Göteborgs skärgård, blev en perfekt matchning. I drygt ett år har Cetasol nu använt Burö som testcase för att utvärdera och finjustera modellen. ”iHelm har hjälpt oss spara in 17% bränsle och vår förbrukning fortsätter att minska. Vår miljömässiga påverkan har minskat i samma takt och vi förstår våra operativa styrkor och utvecklingsmöjligheter mycket bättre nu, vilket även ökar komforten för våra passagerare,” säger Camilla Rydenskog som är operativ chef på Burö.

Cetasol har idag en begränsad marknadsintroduktion och planen är nu att fortsätta utveckla plattformen i samarbete med ett antal tidiga kunder. Därefter kommer man att skala upp, både inom och utanför Sverige, under nästa år.