Hur skapar du en större utvecklingsvilja hos medarbetare och frigör energi i organisationen?
Maktkamper, revirtänk och skuldbeläggande av omständigheterna är skyddsmekanismer som grundar sig i rädslan att vara irrelevant. Marie-Luise Ribbnäs och Johan Bauer-Björklund på Entira delar med sig av sina erfarenheter och av verktyg som du kan börja använda med en gång.

Tid: 9 juni 2020, kl 15.00 – 16.00
Plats: Digitalt

Skånes kluster IUC Syd, Packbridge och Svenskt Marintekniskt
Forum/RISE samverkar i denna seminarieserie.