Är du intresserad av automatiserad, autonom sjöfart?

Om svaret är “ja” vill vi uppmärksamma dig om att regeringen bjuder in till en öppen dialog 28 augusti om framtidens sjöfart. Syftet är att få en överblick av kunskapsläget och synen på automatiserad, autonom sjöfart.

Program
Tid: Tisdagen den 28 augusti 2018 kl. 13.00–15.00.
Registrering och kaffe från kl. 12.30
Plats: Näringsdepartementet, Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm
Anmälan: N.BT@regeringskansliet.se senast fredag 24 augusti.
Praktisk information: Ta med legitimation för inpassering. Vid ändring av deltagande måste detta anmälas före mötet.

Hållpunkter:
• Statssekreterare Mattias Landgren
• Regelperspektiv, vad sker på den internationella arenan, Transportstyrelsen
• Tekniskt perspektiv, dr. Jens-Olof Lindh, Saab/Kockums
• Inspiration och innovation, Jens Lanvin, omvärlds- och framtidsanalytiker
• Inspel och allmän diskussion
• Avslutning av statssekreterare Mattias Landgren

För mer information, se PDF