Onsdag 14 oktober kl. 8.30-13.00 bjuder vi in till den öppna delen av slutkonferensen för REMCAP-projektet, Resource Efficient Maritime Capacity. Den svenska delen representeras förutom av SMTF av Chalmers och Västra Götalandsregionen. Huvudsyftet med projektet är att utveckla innovationskapaciteten och klustersamarbetet i/mellan regionala utvecklingsdrivna maritima kluster (Regional Research Driven Clusters, RRDC). Med utgångspunkt från åtta fokusområden, bland annat inom offshore vind och vattenbruk har man tittat på värdekedjor, styrkor, svagheter och utvecklingsmöjligheter inom klustren.
I slutskedet av projektet ligger fokus på konsortiebyggande och internationell samverkan.

Under förmiddagen kommer vi,förutom om projektet i sin helhet, få lyssna till arbetet med det Maritima klustret i Västsverige och en av dess aktörer mer specifikt; Marine Biogas och deras sjöpungsodling.
Om din verksamhet/organisation vill få kontakt med maritima kluster inför kommande projektutlysningar så passa på att knyt kontakter på slutkonferensen.
Fjorton partners från sex länder har medverkat i projektet:

1. Storbritannien: Marine South East Ltd, University of Southampton, Portsmouth City Council
2. Frankrike: Pôle Mer Mediterranee; Toulon Var Technologies
3. Irland: Irish Maritime & Energy Research Cluster (IMERC); Cork Institute of Technology, Cork Chamber of Commerce, South West Regional Authority
4. Litauen: Klaipeda Maritime Cluster; Baltic Valley Association, Klaipeda University, Klaipeda Science & Technology Park
5. Portugal: Oceano XXI – Association of the Sea Economy
6. Sverige: Chalmers, SMTF, Västra Götalandsregionen

Förmiddagens agenda:

08:30 Coffee and registration
09:00 Welcome, Swedish Maritime Technology Forum
09:10 Introduction and key outputs from REMCAP, Dr Jonathan Williams, CEO, Marine South East Ltd, U.K
09:40 Presentation of the Maritime Cluster of West Sweden, Jessica Hjerpe Olaussen, Senior Maritime Expert, Department of Research, Development and Education, Region of Västra Götaland
10:10 Coffee and refreshments
10.30 Marine Biogas, Olle Stenberg, CEO Marine Biogas
11.00 Introducing the REMCAP Marine Innovation and Facilities database, Frederico Ferreira, OCEANO XXI – Association of the Sea Economy, Portugal
11.30 Consortia Discussions
12.00 – 13.00 Lunch

Projektmötet kommer hållas på Chalmers konferenscenter, Chalmers platsen 1, Johanneberg, i sal “Ledningsrummet”.

Lunch ingår kostnadsfritt men det är ett begränsat antal platser.
Välkommen med din anmälan till info@smtf.se eller på telefon till Eva Errestad på 0706-419932.

Välkomna!

capacitieseu