I dagens SMTF möter… den 27 oktober fick vi möta Roger Berg som är FoU-chef på SAAB Kockums. Robert höll en inspirerande föreläsning om pågående utvecklingsprojekt och vad SAAB Kockums ser framåt. Nedan finns en summering från presentationen som finns inspelad att se i sin helhet här.


Om SAAB Kockumns

2014 blev Kockums Mekaniska Werkstad en del av SAAB som är organiserat i områdena Aeronautics, Dynamics, Kockums och Surveillance. SAAB Kockum, som arbetar med ubåtar och håller den svenska flottan flytande, finns representerade i Malmö, Karlskrona, Docksta, Muskö och Singapore. Sedan företaget blev en del av SAAB har man gjort stora investeringar när det kommer till att modernisera varvet. Regeringen har pekat ut undervattensförmågan som ett väsentligt säkerhetsintresse vilket gör att svenska flottan är en stor kund.


Några lösningar och utvecklingsprojekt
Roger berättade om en rad projekt som pågår bland annat:
– Gotland Class AIP Submarine
– Blekinge Class – A26 Submarine
– Visby Class Stealth Corvette
– CB90 HMS är en stridsbåt
– The Stirling system


Samarbeten
Företaget har en lång historia när det kommer till samarbeten med universitet och forskningsinstitut. Man deltar även flitigt i forskningsprojektet WASP som handlar om AI, autonoma system och mjukvara. Projektet bygger på att doktorander och forskare kan komma och testa olika lösningar, algoritmer och samla in data i en verklig testmiljö. SAAB Kockums bidrar med sina lösningar för testningar.

Företaget har också ett nära samarbete med Lunds universitet/LTH. Ett av dessa är CECOST som handlar om förbränning och det man tittar på idag är aluminium som innehåller dubbelt så mycket energi.  Syftet är att skapa en grön energicykel. Man ser också att en Stirlingmotor är en perfekt match för energikonvertering.

Flytt av verksamhet
2025 kommer SAAB Kockum flytta till Brunnshög i Lund för att hamna närmare tekniska högskolan och bli granne med flera stora forskningsanläggningar. Detta är ett steg i att bibehålla den tekniska förmågan in i framtiden.

För mer information titta på föredraget här.