Arbete inom sjöfarten och särskilt ombord på fartyg kan vara fantastiskt roligt och intressant. Samtidigt finns frågor om arbetsmiljö och social hållbarhet som behöver adresseras, i många fall liknande andra sektorer men i vissa fall unika för just arbete ombord.

I slutet av oktober är det den europeiska arbetsmiljöveckan. Vi vill därför erbjuda möjlighet att under en förmiddag fokusera på sjöfartens arbetsmiljö, med Åsa Burman som moderator.

Välkomna!

(Vi har en ny hemsida och bekräftelsemailet som skickas ut vid våra eventanmälningar ser än så länge lite konstigt ut. Det viktiga är att du erhåller ett. Länk skickas ut innan webinariet.)

Anmäl dig här.