Svenska Bearing

Video

Företagsbeskrivning

Svenska Bearing är ett företag vars mål är tillverkning och försäljning av friktionsfria metallager. Sedan början av vår verksamhet 1989 har vi lyckats uppnå maximal konkurrenskraft och uppnå ett solidt ledarskap på marknaden genom att erhålla en hög och prestigefull teknisk nivå.

Personlig uppmärksamhet och utmärkt service till våra kunder är en del av vår affärsfilosofi och därför har vi antagit rollen som kontinuerlig förbättring och med implementeringen av ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 försöker vi uppnå full tillfredsställelse hos våra kunder.

Vi tillverkar produkter för olika sektorer:
– Naval Sector: hornbussningar, lager, segment.
– Lager för reduceringsanordningar, värmekraftverk, cementanläggningar.
– Täcka alla behov av dieselmotorer, kompressorer och fordonsindustrin; Bimetalliska lager. stål-brons och sintrat band.
 
Hastighet och effektivitet definierar våra reparationer, vi är medvetna om vikten av leveranshastighet och därför har vi en 24-timmars service. för snabba leveranser.

Vår metod för kvalitetsövervakning har ackrediterade system för att upprätthålla tillverkningsområdet och uppfylla våra kunders tekniska krav. Våra produkter åtföljs av certifikat för materialkomposition och antifriktion som används, liksom motsvarande icke-destruktiva tester med ultraljud och penetrerande vätskor. Att lyssna på våra kunder och ta hänsyn till deras förslag gör att vi kan gå samman och uppnå högre nivåer inom forskning och utveckling.

Kontakta oss

www.svenskabearing.com