Medlemmar till SMTF åtnjuter rabatterat deltagande på Mekanisternas seminarium Gröna Fartyg. I seminariet får du insikt i hur andra aktörer ser på nuläget och framtiden gällande de nya miljö- och energikraven och dess bäring för en lönsam sjöfart.

Miljö och energi för sjöfarten – utmaningar och nya koncept
Aktuella bränslen och nya drivsystem för en lönsam sjöfart.
Fartygets utformning och lastförmåga.
Miljökrav vid upphandling.
Motorutveckling och angränsande system.

Var och när
16 april 2015 klockan 09.30-16.20, Torkel Knutssonsgatan 24, Stockholm (Statoils huvudkontor) T-banestation: Mariatorget.

Förintresset har varit stort. Anmäl dig redan nu och säkerställ din plats.
Priset för seminariet är 1 000 SEK för medlemmar i Mekanisterna, 1 800 SEK för icke medlemmar.
Medlemmar till SMTF betalar 1200kr och får ett års medlemskap i Mekanisterna till ett värde av 490kr. Kaffe och lunch ingår i seminariepriset.

Anmälan görs via e-post till: info@mekanisterna.se eller via föreningens hemsida www.mekanisterna.se.
Ange namn, ev. medlemskap i SMTF, organisation, e-post och fakturaadress. Sista anmälningsdag är 9 april 2015.

Dagens program
09.30 Incheckning och kaffe Statoil / Mekanisterna
10.00 Välkommen Mekanisterna / Statoil
10.05 Konkurrens och samverkan för olika transportslag / Charlotte Billgren, Transportstyrelsen
10.20 Sjötransporternas villkor idag och i framtiden / Carl Carlsson Sveriges Redareförening
10.35 Metanol som drivmedel inom sjöfart – erfarenheter och framtida användning / Per Stefenson, Stena
11.05 Visioner om emissionsfria framdrivningssystem och nya fartygskoncept / Carl Fagergren, Wallenius
11.35 Lunch Statoil
12.20 Framtidens fartyg / Päivi Haikkola, Deltamarin
12.40 Alternativa bränslens påverkan på fartygsdesign och prestanda / Bengt Ramne, Chalmers Tekniska Högskola
13.00 Bränslen för marint bruk / Sören Eriksson, Preem
13.20 Kaffepaus Statoil
13.35 Nya Pend-elbåtar i Stockholms farvatten / Gustaf Myrsten, Rederi AB Ballerina
13.55 Batteridrift för fartyg – vad krävs och hur kan det se ut? / Didier Jouffroy Saft
14.15 Miljökrav vid kommande upphandlingar för sjötrafiken / Johan Böhlin Storstockholms Lokaltrafik
14.30 Paus Statoil
14.40 Låg-emissions teknologi och bränslealternativ för högvarviga marinmotorer i kommersiell drift / Rolf Westlund, Volvo Penta
15.00 Hur nya bränslen och miljölagar har influerat Alfa Lavals produktportfolio under de senaste 10 åren och framöver / Joakim Thölin, Alfa Laval
15.20 Miljöåtgärder på färjor i reguljär trafik. Ulf Hagström / HP energy solutions
15.40 Årets skepp! Edmund Tolo / Fjellstrand
16.00 Diskussion och frågestund Föreläsare/Moderator
16.20 Avslutning Stora motorer

Välkomna!