SMTF jobbar på alla nivåer för den marintekniska industrin. Nu har den motion som vi bidragit till att ta fram lagts fram till Riksdagen. Den finns att läsa här.