Projektet Jämställd regional tillväxt erbjuder en kostnadsfri workshopserie för SMTF:s medlemmar och nästa tillfälle ägnas åt företag i förändring:

70% av alla förändringsprocesser strandar! Vill du komma bort från detta? Skapa möjligheter genom förankring i alla led och använd enkla metoder för att folk inte ska hamna på efterkälken. När var och en vet varför, hur och när, kommer utvecklingen gå framåt i just den takt som fungerar för er.

Välkommen på ett interaktivt seminarium den 13/3 där vi tar upp hur vårt tänkande påverkar en förändringsprocess!

Metoder som följer hur hjärnan fungerar ger bäst resultat, och här får du exempel på hur du kan göra. Du får också diskutera hur man kan ta tillvara varje persons expertis och motivation – och därigenom slippa den stora bromsen i processen.

Bygg på detta med en lösningsinriktad utvärdering som för handlingsplanen framåt och ni får de bästa möjligheterna för en lyckad förändringsprocess.

13/3 9:30-12.00 på MHC (Mobile Heights Center) i Lund.

Välkommen – Hämta din gratisbiljett här.