NÖKSIIlogga

NÖKS står för Närsjöfart Öresund, Kattegatt och Skagerrak. 21 projektpartners deltar från Norge, Danmark och Sverige. Projektet som pågår fram till september 2018 går ut på att identifiera vilka hinder och problem det finns för en ökad närsjöfart i Öresund, Kattegatt och Skagerrak.

Projektets huvudsyfte är att bidra till en mer miljövänlig och koldioxidsnål trafiken i regionen, samtidigt utveckla och förbättra sjötransportsystemet och uppmuntra överföring av gods från väg till havet. Detta skall uppnås genom att utveckla lösningar, verktyg och tekniker för att förbättra kvaliteten och miljöprestanda sjöfartstjänster genom utveckling av kostnadseffektiva, säkra, flexibla och konkurrenskraftiga närsjöfart koncept.

Projektet är uppdelat i tre huvudteman. Den första huvudsakliga uppgiften fokuserar på att utveckla hamnen. Den andra är att utveckla konceptet av ett flexibelt och konkurrenskraftig distributionssystem anpassat för närsjöfarten och, i vissa fall, inre vattenvägar. Detta innebär utveckling av fartygskoncept och logistiklösningar. I det tredje huvudtemat är målet att öka närsjöfarten genom att utveckla innovativa IT-logistikkoncept.

Kontakt Patric Grund SMTF

http://www.noks2.com

Utskrift