Nor-shipping är den maritima väldens ”must-attend-event” som samlar hela den maritima världen för mässa, konferenser, toppledarmöten och sociala events, allt under ett tak. Eventet hålls vart annat år och är ett välbesökt evenemang där internationella kontakter knyts och nya samarbeten ser dagens ljus.

 

Nor-shipping är ett traditionellt mässevent med hög ställning i branschen som funnits ända sedan 1965. Det är ett av eventen på Norges varumässa som trängs bland en mängd andra mässor i 5 stora hallar. Besökaren har möjlighet att fördjupa sig i motorsport, bygg & anläggning, transport, fritidsbåtar, design, trädgård, jordbruk, hästar, vildmarksliv och hundar för att nämna några få områden. Sidsel Norvik är Nor-shippings Commercial Director och berättar att mässdagarna i Oslo skapar liv och företagsanda i huvudstaden under både dag- och kvällstid. Med 26 år som resande på mässor över hela världen, vet hon varför det är en god investering att ställa ut på mässor och hur man gör för att lyckas.

2022 – ”Nor-shipping Special Winter Edition”
När det gäller Nor-shipping är det själva mötet mellan människor som lockar många och betyder mest. 2019 drog evenemanget 50 000 besökare från 85 länder. När Covid19 slog till våren 2020, behövde företaget tänka om och 2021 års sommarevent ströks från kalendern och nu är det beslutat att man för första gången kör ett vinterarrangemang som kommer hållas den 10–13 januari, 2022.

– Vi tror starkt på att köra vår ”Nor-shipping Special Winter Edition” av evenemanget i vinter. Det är en stämningsfull tid med gnistrande snö och stjärnklara nätter. Intresset har varit enormt stort och över 70% av alla utställarna har redan bokat om sin monterplats från 2021 till januari 2022, säger Sidsel.

Mässan – En unik chans att knyta nya kontakter
Som väldens främsta maritima event blir Nor-shipping den viktigaste arenan för maritima beslutstagare från hela världen. Här träffas man för att dela med sig av kunskap, show-casta produkter och tjänster, inspireras och demonstrera framtidens technologi. Här möter man ett helt spektrum av leverantörer: IT och navigation, motor, maskin, säkerhet, redning, logistik, service, tillverkning, rederier och skeppsvarv. De finns alla representerade både som utställare och besökare. 2019 var det också över 60 internationella medier på plats, som bekräftar hur viktig Nor-Shipping är för den globala shippingindustrin.

– Allt sammantaget skapas den ultimata arenan för att knyta kontakter, göra affärer och för att hämta ny inspiration. Många kommer också för att möta sina befintliga kunder under trevliga omständigheter och för att jobba på affärsrelationen, säger Sidsel.

Fördelen med att ställa ut i en Paviljong
På mässan finns hela 18 nationella paviljonger representerade. För den som deltar i en paviljong är oftast landstillhörigheten en stor fördel vilket också skapar en god matchmaking mot branshen i det hemmahörande landet.

– Det fina med Paviljongen är att man spar mycket tid och pengar. Allt från kontorsytor till sociala arrangemang ingår och alla är med och splittar på byggkostnaden av montern. Sen ska man tänka på att Paviljongen är ett dragplåster i sig och en bra Paviljong som stärker landets varumärke hjälper dig med ditt eget varumärke. Att vara med i en paviljong både förenklar och styrker marknadsföringen för utställare. Man bör heller inte glömma att det ofta blir en härlig gemenskap i en Paviljong, menar Sidsel.

Nor-shipping brukar hysa följande Paviljoger under sitt tak: England, Kina, Danmark, Nederländerna, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Korea, Norge, Singapor, Spanien, Sverige, Turkiet, USA, Canada och Estland.

Så lyckas du på mässan – 5 goda råd (tips från ”coachen”)

Vare sig du ställer ut i egen monter eller är en del av en Paviljong, finns några enkla tips för att lyckas. Så här ser Sidsels fem bästa råd ut:

1. Marknadsför dig innan du reser. Ska du vara med på en mässa, se till att marknadsföra detta innan själva eventet. Boka upp möten innan eventet med presumtiva kunder och om möjligt, gör dig synlig i traditionella eller sociala
media. Jobba innan på att bjuda in folk till din monter.

2. Öppen layout. När människor väl är på plats, inbjudna som nya bekantskaper, lockar en öppen monterlayout mer än en sluten. Jobba därför hellre med öppna, inbjudande ytor än att bygga in din monter med för många väggar.

3. Välkomna dina besökare. Ditt sätt att möta människor bör speglas av en öppen och inbjudande attityd. Ge dina besökare uppmärksamhet och få dem att känna sig välkomna. Känn in olika kunders behov och när i tiden det är rätt för ett samtal. Ha gärna ett mötesrum tillgängligt så du kan avtala tid för att göra affärer med dina kontakter.

4. Bjud på förtäring. När man bjuder på någon form av förtäring i montern, är det alltid lite lättare att kliva in. Det kan handla om allt från mat till kaffe eller dricka och snacks. Bjud gärna på något särskilt snacks med långa traditioner från ditt land och bryt isen på ett enkelt och trevligt sätt.

5. Sociala evenemang. Boka upp någon plats på stan en kväll dit du kan bjuda in personer som du fått ett intressant möte med under dagarna. En kväll med mat och dryck på en krog i Oslo kan vara ett trevligt sätt att i lugn och ro bygga vidare på relationen med både nya och gamla kontakter. Nor-Shipping hjälper gärna till med tips och reservationer på Nor-Shipping afterwork restauranger och barer.

Nor-shipping om framtiden
Precis som många andra industrier i dag så vill Skeppsindustrin minska på utsläppen av CO2, vilket kräver ett samarbete mellan flera olika branscher. Och det behövs handling nu om skeppsindustrin ska kunna nå de satta målen med 0 utsläpp från 2050 (Detta enligt IMO- International Maritime Organisation).

– Vi satsar mycket på att utveckla konceptet ”blue economy” som fokuserar på bärkraftiga havslösningar generellt. Detta kräver ett samarbete på tvären mellan de maritima industrierna med presentationer och debatter om hur vi ska få ned utsläppen. Vi tittar på områden som elektrifiering, autonomi, cyber security, safety, ocean energy – speciellt havsvind, alternativt drivstoff till diesel, miljövänlig finansiering, försäkring och affärsmodeller för att nämna några. Det handlar mycket om infrastruktur, då man måste se på helheten för en övergång till tex hydrogen som är ett hett ämne just nu, säger Sidsel.

En kommande punkt på agendan är en digital hydrogenkonferens som Nor-Shipping vill arrangera i juni 2021. Denna konferens vill företaget sedan bygga vidare på för Nor-Shipping i januari 2022 och man hoppas på stort fysisk deltagande.

– Skeppsindustrin är helt klar i en stor transformation just nu och vi på Nor-shipping satsar på att ha en bidragande roll i en positiv miljöutveckling samtidig som vi vill hjälpa den maritima branschen att accelerera utvecklingen. Vi vill visa på möjligheten att ställa krav på myndigheter och ge besökarna inspiration till nya affärsmöjligheter. Vad som är viktigt att ha med sig när det kommer till utveckling är att om den ska vara bärkraftig, så måste den vara lönsam, avslutar Sidsel.