SMTF är engagerade i tre nya förstudieprojekt inom Nordic Innovations utlysning Clusters and Ecosystems as Drivers of Nordic Smart Mobility and Connectivity  som drar igång nu i vår. Totalt 7 projekt finansierades för att generera ansökningar till den större utlysningen om totalt 12 miljoner NOK som lanseras senare i år. Nedan finner du en beskrivning av de projekt vi deltar i.

Nordics United for Aerial Drones in Cold Climates projektleds av SMTF och syftar till att skapa och profilera en Nordisk testbed och kompetensplattform för flygande drönare i kalla klimat.

Nordic Innovation Platform for Sustainable Biofuel leds av det danska cleantech-klustret Clean. Projektet ämnar till att skapa en öppen innovationsplattform mellan transportslagen för att facilitera den tekniska och regelmässiga utvecklingen och tillgången på fossilfria biobränslen.

Connected Ship handlar om digitala utmaningar i samband med utvecklingen av ”det uppkopplade fartyget” och ska stärka och skapa relationer mellan den maritima industrin och IT-sektorn. Projektet leds av The Danish Transport Innovation Network.

Vill du veta mer eller engagera dig i något av projekten?

Kontakta eva.errestad@smtf.se för de två förstnämnda och andreas.bach@smtf.se för Connected Ship.