Storbritannien fortsätter sin utveckling av havsbaserade vindkraftsplantage som ett led i utvecklingen mot en fossilfri energiförsörjning (se rapport här). Genom ett samarbete mellan Västragötalandsregionen och regionen nordöstra England öppnas möjligheten upp för svenska underleverantörer att knyta kontakter med brittiska företag och leverantörer verksamma i pågående offshoreprojekt i regionen. Möjligheter till företagsbesök finns i samband med NOF Energy’s Offshore Wind North Eastkonferens och mässa den 9 november. Länk till konferensen här.

Konferensen i sig är affärsorienterad och riktar sig till hela leverantörskedjan. Ett speciellt block är avsatt för “supply chain opportunities” med talare från bl a. Dong Energy och Siemens Gamesa. På konferensen tillämpas ett match-makingkoncept där man vid ankomst meddelar om man har intresse av att träffa ett särskilt företag eller en person. Representanter från NOF-Energy följer sedan upp för att introducera parterna för varandra under dagens gång. NOF Energy tillhandahåller även denna service som en del av sin ordinarie klusterverksamhet och bygger stora delar av sin verksamhet på att just introducera möjliga affärspartners för varandra. Om detta är en tjänst ni önskar ta del av går det bra att kontakta SMTF enligt nedan eller direkt med NOF Energy.

 

 

Offshore-affärsresa i november (självkostnadspris)

Företagsbesöken görs i samarbete med NOF Energy som erbjuder en rundåkning till olika offshoreaktörer i Newcastleregionen i samband med Offshore Wind North Eastkonferensen i november. Det finns möjlighet att anmäla sig till företagsbesök 8 och/eller 10 november. Resa, hotell, inträde till konferensen och mässan ordnar och betalar ni för själva och ingen avgift tas ut för att följa med på företagsbesöken. Meddela Eva Errestad på tel. 072-450 61 28 eller via mail ,eva.errestad@smtf.se, vid intresse. Begränsat antal platser.

Programmet för affärsresan:
Klicka för mer information om de olika företagen som besöks 8 nov; Wilton Engineering, Falck Nutec, Offshore Structures Britain, PD Ports, Hereema, JDR, MPI Offshore


Konferensprogrammet 9 november:


Besöksprogram 10 november:

Klicka för mer information om de olika företagen som besöks 10 november: ORE Catapult, Port of Blyth, JDR European Service Center, Smulders Projects UK

Vi hoppas vi ses i Newcastle i november!